Dzisiaj jest: 2014-09-02
Jesteś w: Informacje Branżowe Turystyka na wsi - agroturystyka
AAA
Turystyka na wsi - agroturystyka
_

Tereny wiejskie w Polsce cechuje bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa. Sprzyja to rozwojowi agroturystyki i turystyki wiejskiej. Rozwój ten w dużym stopniu uzależniony jest od zróżnicowania regionalnego, a przede wszystkim od atrakcyjności terenów.
Osoby decydujące się na wypoczynek na wsi biorą obecnie także pod uwagę czynniki mające wpływ na wybór miejsca wypoczynku, a mianowicie:

  • obszary o wysokich walorach przyrodniczych, umożliwiające prowadzenie obserwacji przyrodniczych połączonych z fotografowaniem, filmowaniem i plenerami malarskimi;
  • regiony, w których historycznie ukształtowały się cechy specyficzne, utrwalone
    w formie kultywowanych współcześnie tradycji rzemieślniczych – rzeźbiarstwo, garncarstwo, kowalstwo, bartnictwo, tkactwo itd.;
  • wypoczynek w gospodarstwie o profilu ekologicznym;
  • położenie gospodarstwa w gminach uzdrowiskowych – oferujących możliwość korzystania z zabiegów profesjonalnych w pobliskich zakładach leczniczych i równocześnie odpoczynek w gospodarstwie agroturystycznym w rodzinnej atmosferze, ciszy i spokoju, otwartości na przyjmowanie ludzi niepełnosprawnych
    i dzieci specjalnej troski;
  • możliwość udziału w polowaniach i biesiadach pozwalających poznawać smak tradycyjnych potraw i specyfikę kuchni regionalnej, bogactwo oferty kulturalnej i rekreacyjnej.

Na potrzeby prac resortu przyjęto, że agroturystyka obejmuje świadczenie usług turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych, a turystyka wiejska odnosi się natomiast do świadczenia usług turystycznych przez gospodarstwa domowe nieprowadzące działalności rolniczej na obszarach wiejskich.
W roku 1990 było tylko 590 gospodarstw agroturystycznych, w 1997 już 4 800, a w 2007 roku usługi agroturystyczne świadczone były przez ok. 8 790 kwater, z czego najwięcej znajdowało się w województwach małopolskim (1 590) i podkarpackim (1 074)*.
Tempo wzrostu bazy agroturystycznej nie jest już tak dynamiczne jak na początku lat dziewięćdziesiątych. Na obszarach wiejskich powstaje jednak bardzo dobry i zróżnicowany produkt turystyczny. Największym średniorocznym wykorzystaniem cieszą się gospodarstwa agroturystyczne o profilu ekologicznym.

* - Dane za 2007 rok uzyskane na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut Turystyki.


Wersja do druku
 
Data modyfikacji: 2008-02-26 13:36 Szczegóły ...
2013-08-20
Ekspertyza dotycząca analizy i oceny trafności i skuteczności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki
więcej ...
2012-12-11
Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych
więcej ...
2012-10-04
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich - Raport końcowy
więcej ...
2011-12-19
Dobre praktyki w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki w oparciu o PROW 2007-2013
więcej ...
2010-12-16
TURYSTYKA WIEJSKA W 2010 ROKU I ZAŁOŻENIA JEJ ROZWOJU
więcej ...
2009-05-29
Prezentacje pokonferencyjne z I Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
więcej ...
2008-02-25
Wsparcie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w tym agroturystyki
więcej ...
2009-05-18
Wsparcie udzielane przez instytucje pozarządowe (pożyczki, kredyty)
więcej ...
2010-06-01
Uwarunkowania prawne turystyki na wsi
więcej ...
2009-05-18
Baza danych gospodarstw agroturystycznych Ośrodków Doradztwa Rolniczego
więcej ...
2008-02-25
Kategoryzacja
więcej ...
2008-02-25
Ekspertyzy
więcej ...
2008-11-04
Linki
więcej ...
Pokaż archiwum ogłoszeń
   
 
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 2014-09-01 15:59Ilość odwiedzin: 6606676

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Departamenty i Biura - kontakt
Komentarze i sugestie: bip@minrol.gov.pl