Biuletyn informacji publicznej Godło Polski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuletyn informacji publicznej Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi

29 maja 2015 / autor: Administrator User / - odsłon

Szanowni Państwo!

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest stale rozbudowywany i aktualizowany.
Informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać:

- listownie, na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

- za pomocą poczty elektronicznej: bip@minrol.gov.pl,

- za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (link otwiera nowe okno) na platformie e-PUAP  .

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

    

OGŁOSZENIA

15 września 2014

Kontrola zarządcza

Plan działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2015 dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo