Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi

06 kwietnia 2016 / autor: Administrator User / - odsłon

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Informacja tel.: +48 22 623 10 00
Fax: +48 22 623 27 50, 623 27 51
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

adres strony www: https://www.minrol.gov.pl

Kontakt z Ministerstwem

       

Informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nieudostępnione w Biuletynie można otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać:

  • listownie, na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782) poszukiwana informacja zostanie udostępniona.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych