Menu dodatkowe

Biuletyn informacji publicznej Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi

01 września 2015 / autor: Administrator User / - odsłon

Szanowni Państwo!

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest stale rozbudowywany i aktualizowany.
Informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać:

listownie, na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Plany działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Działalność lobbingowa

       

OGŁOSZENIA