Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienia pokontrolne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienia pokontrolne

OGŁOSZENIA

26 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 27.09.2017 r. z kontroli w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

26 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 11.08.2017 r. z kontroli w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

26 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 3.08.2017 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Gospodarki Ziemią.

26 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 24.07.2017 r. z kontroli w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Płatności Bezpośrednich.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 19.07.2017 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 26.06.2017 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Departament Gospodarki Ziemią.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 22.06.2017 r. z kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 9.06.2017 r. z kontroli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.

25 października 2017

Wystąpienie pokontrolne

z 9.06.2017 r. z kontroli w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przeprowadzonej przez Biuro Kontroli.