Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bezpieczeństwo Żywności i Weterynaria -akty prawne opublikowane

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczeństwo Żywności i Weterynaria -akty prawne opublikowane

OGŁOSZENIA

01 sierpnia 2014

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r.o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.)

01 sierpnia 2014

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z 2010 r. Dz. U. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29)

02 stycznia 2014

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia6 września 2001 r. – prawo farmaceutyczne( Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm. )

21 listopada 2013

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej(Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278)

16 lutego 2012

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1511 i Nr 106, poz. 622)

01 lipca 2011

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej(Dz. U. z 2003, Nr 165, poz. 1590, zm. z 2004r. Dz. U. Nr 69, poz. 625, zm. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 127, zm. z 2007r. Dz. U. Nr 133, poz. 920, zm. z 2008r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, zm. z 2010r. Dz. U. Nr 47, poz. 278)

09 lutego 2011

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2009r. Nr 93 poz. 767, zm. z 2010r. Dz. U. Nr 200, poz.1326)

17 marca 2009

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt(Dz. U z 2004 r. Nr 11, poz. 95, zm. Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1433)

17 marca 2009

Akty wykonawcze

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. z 2004 r. nr 33, poz. 288, z późn. zm.)