Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Akty wykonawcze
/ autor: Administrator User / - odsłon

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z 2010 r. Dz. U. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29)

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie srodków podejmowanych w zwiazku z wystąpieniem u dzików afrykańskeigo pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz. 420)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizy oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Dz. U. z 2014 r. poz. 297)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypówSalmonellaw stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014 - 2016 (Dz. U. z 2014 r. poz. 233)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypówSalmonellaw stadach indyków hodowlanych" na 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 220)
 5. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypówSalmonellaw stadach indyków rzeźnych" na 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 103)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypówSalmonellaw stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014 - 2016 (Dz. U. z 2014 r. poz. 93)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypówSalmonellaw stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014 - 2016 (Dz. U. z 2014 r. poz. 92)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014 -2016 (Dz. U z 2014 r. poz. 91)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1724)
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz.1737)
 11. Rozporządzenie Minsitra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczególowych wymagań weteryanryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylegowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1301)
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie szczególowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1016)
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na 2013 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu majacego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołujacymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystapienia tej choroby (Dz. U. z 2013 r. poz. 563)
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2012 r. poz. 1440)
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie okreslenia wykazu chorob zakaźnych zwierząt podlegajaccyh obowiazkowi rejestracji (Dz. u. z 2012 r. poz. 1304)
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań weteryanryjnych dla nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1216)