Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Akty wykonawcze
/ autor: Administrator User / - odsłon

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej(Dz. U. z 2003, Nr 165, poz. 1590, zm. z 2004r. Dz. U. Nr 69, poz. 625, zm. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 127, zm. z 2007r. Dz. U. Nr 133, poz. 920, zm. z 2008r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, zm. z 2010r. Dz. U. Nr 47, poz. 278)

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 43, poz.402)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek zwierząt i przesyłek produktów (Dz.U. Nr 31, poz.270)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli (Dz.U. Nr 16, poz.164)

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 01.07.2011 11:37:39 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2011 11:37:39 Statystyka strony: - odsłon