Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Akty wykonawcze
/ autor: Administrator User / - odsłon

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia6 września 2001 r. – prawo farmaceutyczne( Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm. )

  1. Rozporządzenie Minsitra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie  w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymiprzez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych(Dz. U. z 2011 r. Nr 17, poz. 83)
  2. Rozporządzenie Minsitra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weteryanryjnych (Dz. U. Nr 203, poz. 1271)
  3. Rozporządzenie Minsitra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz. U. Nr 200, poz. 1236)
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie kategorii stosowania produktu leczniczego wetwerynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weteryanryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępnosci (Dz. U. Nr 107, poz. 683)
  5. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i iloscią stosowanych produktów leczniczych weteryanryjnych (Dz. U. Nr 84, poz. 511)
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 396, z 2010 r. Nr 244, poz. 1633 oraz z 2013 r. poz. 1043)
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokosci opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weteryanryjnych (Dz. U. Nr 242, poz. 1777)

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.01.2014 15:49:25 Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2014 15:49:25 Statystyka strony: - odsłon