Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Akty wykonawcze
/ autor: Administrator User / - odsłon

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. z 2004 r. nr 33, poz. 288, z późn. zm.)

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze  (Dz.U. Nr 236, Poz.2368, z dnia 29.10.2004)
  2. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku (Dz.U. Nr 169, poz.1778, zm Dz.U. z 2005r.  Nr 44, poz.430, zm.  Dz. u. U z 2006r. Nr 17, poz. 127)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 160, poz.1673, zm. Dz.U. z 2005r. Nr 48, poz.455, zm.  Dz. u. U z 2006r. Nr 17, poz. 127)
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku
    (Dz. U. Nr 158, Poz.1655, z dnia 12.07.2004,zm. Dz.U. Nr 37, poz.333, zm. Dz.U. z 2005r. Nr 43, poz.420, zm.  Dz. u. U z 2006r. Nr 17, poz. 127)
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego (Dz. U. Nr 156, poz.1636, zm. Dz.U.  z 2005r. Nr 60, Poz.527, zm.  Dz. u. U z 2006r. Nr 17, poz. 127)
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach umieszczanych na rynku (Dz.U. Nr 148, poz.1559, zm Dz.U. z 2005r. Nr 33, poz.298, zm.  Dz. u. U z 2006r. Nr 17, poz. 127)
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych (Dz.U. Nr 132, poz.1419, zm  Dz.U. z 2005r. Nr 54, poz. 483, zm.  Dz. u. U z 2006r. Nr 17, poz. 127)
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa (Dz.U. Nr 132, poz.1418, zm Dz.U. z 2005r. Nr 13, poz.105, zm.  Dz. u. U z 2006r. Nr 17, poz. 127)
Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 17.03.2009 10:10:33 Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2011 13:42:39 Statystyka strony: - odsłon