Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze - wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych
/ autor: Ewa Krawczyk / - odsłon

(Dz.U. z 2017 r. poz. 194)

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 101 poz. 1103 i z 2002 r. Nr 137 poz. 1158);
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 536);
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 90 poz. 1007, Nr 128 poz. 1433, z 2004 r. Nr 282, poz. 2812 oraz z 2008r. Nr 157 poz. 986);
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach (Dz.U. z 2011 r. Nr 214 poz. 1272);
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego (Dz.U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1254)
Zmodyfikowany przez: Ewa Krawczyk E-mail: ewa.krawczyk@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.01.2012 13:02:50 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2017 17:14:31 Statystyka strony: - odsłon