Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze - wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
/ autor: Ewa Krawczyk / - odsłon

(Dz. U. z 2017 r. poz. 546)  

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1129)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz.U. z 2007 r. Nr 112 poz. 772);
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. z 2016 r. poz. 809) ;
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych (Dz. U. z 2016 r. poz. 748);
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18  sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywanie (Dz. U. poz. 1338); 
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestr koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych (Dz.U. poz. 2136) 
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz.U. z 2010 r. Nr 56 poz. 345);
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 r. Nr 220 poz. 1635 oraz z 2010 r. Nr 183 poz. 1232);
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r.  w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2005 r. Nr 151 poz. 1268, z 2007 r. Nr 18 poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 8 poz. 37);
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy (Dz.U. z 2005 r. Nr 142 poz. 1194);
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz.U. z 2005 r. Nr 142, poz. 1195);
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy (Dz.U. poz. 1262);
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej (Dz.U. poz. 1906).
Zmodyfikowany przez: Ewa Krawczyk E-mail: ewa.krawczyk@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.08.2014 08:29:04 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2017 18:28:24 Statystyka strony: - odsłon