Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Lp.

Nazwa zadania / Zleceniobiorca

Kwota dotacji celowej

I

Olimpiady, Konkursy, Festiwale
§ 2820 stowarzyszenia

1

Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej / Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie

30.000 zł

2

Turniej wiedzy o ochronie dziedzictwa przyrodniczego, ekologiii ochronie zwierząt / Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie

34.000 zł

II

Sport, rekreacja i turystyka
§ 2820 stowarzyszenia

1

Organizacja imprez sportowych, turystycznych oraz obozów szkoleniowych promujących upowszechnianie kultury fizyczneji turystyki wśród uczniów szkół rolniczych oraz zamieszkałych na wsi uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu: szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i centralnym / Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie

300.000 zł

III

Kształcenie ustawiczne
§ 2810 fundacje

1

Pozaszkolne upowszechnianie działań wychowawczychi działalności społeczno-kulturalnej wśród uczniów szkół rolniczych / Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych w Warszawie

30.000 zł

§ 2820 stowarzyszenia

2

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości – rozwój spółdzielczości na terenach wiejskich / Zadanie nie będzie realizowane w związku z brakiem ofert

30.000 zł

3

Efektywna komunikacja interpersonalna kluczem do sukcesu – podejmowanie działalności pozarolniczej / Związek Młodzieży Wiejskie w Warszawie

50. 000 zł

4

Warsztaty artystyczne w zakresie rodzimego dziedzictwa kulturowego na wsi / Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie

50.000 zł

RAZEM:

494.000 zł

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 23.05.2012 12:56:20 Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2012 12:56:20 Statystyka strony: - odsłon