Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE ZLECANIA ZADAŃ EDUKACYJNYCH I PRZYZNAWANIA JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM STOWARZY...

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE ZLECANIA ZADAŃ EDUKACYJNYCH I PRZYZNAWANIA JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM STOWARZYSZENIOM I FUNDACJOM, DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wykaz zawartych przez MRiRW w 2009 r. umów i przyznanych dotacji ze środków budżetowych (część 32 Rolnictwo, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 2810 fundacje, § 2820 stowarzyszenia)

 pobierz plik (.pdf 41 KB)

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W LATACH POPRZEDNICH:

 • Wykaz zawartych przez MRiRW w 2008 r.umów i przyznanych dotacji ze środków budżetowych (część 32 Rolnictwo, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 2810 fundacje, § 2820 stowarzyszenia)
   pobierz plik (.pdf 30 KB)

         

 • Wykaz zawartych przez MRiRW w 2007 r.umów i przyznanych dotacji ze środków budżetowych (część 32 Rolnictwo, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 2810 fundacje, § 2820 stowarzyszenia)
   pobierz plik (.pdf 33 KB)

         

 • Wykaz zawartych przez MRiRW w 2006 r.umów i przyznanych dotacji ze środków budżetowych (część 32 Rolnictwo, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 2810 fundacje, § 2820 stowarzyszenia, § 2830 jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych)
   pobierz plik (.pdf 97 KB)

          

 • Wykaz zawartych przez MRiRW w 2005 r. umów i przyznanych dotacji ze środków budżetowych (część 32 Rolnictwo, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 2810 fundacje, § 2820 stowarzyszenia, § 2830 jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych)
   pobierz plik (.pdf 109 KB)

           

 • Wykaz zawartych przez MRiRW w 2004 r. umów i przyznanych dotacji ze środków budżetowych (część 32 Rolnictwo, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 2810 fundacje, § 2820 stowarzyszenia, § 2830 jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych)
   pobierz plik (.pdf 105 KB)

         

 • W 2003 r. zgodnie z zasadami rozpatrywania w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi ofert w sprawie zlecania zadań edukacyjnych i przyznawania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, dotacji celowych ze środków budżetowych zostały zawarte następujące umowy:
  Wykaz zawartych przez MRiRW w 2003 r. umów i przyznanych dotacji ze środków budżetowych
   pobierz plik (.pdf 107 KB)

        

           

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 30.09.2014 13:17:13 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2014 13:23:14 Statystyka strony: - odsłon