Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Edukacja Rolnicza

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja Rolnicza
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ aktualne
11 kwietnia 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie

11 kwietnia 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu

12 marca 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

12 marca 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie

12 marca 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

12 marca 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

28 lutego 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława St. Reymonta w Dobryszycach

23 stycznia 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

30 listopada 2012

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

30 listopada 2012

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie