Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formularze kadrowe

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Formularze kadrowe
07 czerwca 2018 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Nazwa sprawy:
Świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie świadectwa pracy/zaświadczenia o zatrudnieniu/zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7

Opłaty:
Wolne od opłat

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Spraw Osobowych pok. 139
telefon 22/623-20-16

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wydanie
odpowiedniego dokumentu, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy.

Tryb odwoławczy:
-
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Załączniki:

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 07.06.2018 09:44:13 Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2018 09:44:13 Statystyka strony: - odsłon