Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formularze sprawozdawcze do badań statystycznych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Formularze sprawozdawcze do badań statystycznych
16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wzory formularzy na 2018 rok

RRW - 2

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi w roku 2017

RRW - 2

Różnice w stanach ilościowych między stanem RRW-2 z 2017 roku, a sumą przyrostu w 2017 r. i stanu z RRW-2 w 2016 roku

RRW - 8

Sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa

RRW - 9

Sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych

RRW - 10

Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych

RRW - 11

Sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów

RRW - 12

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie

RRW - 13

Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej

Objaśnienie do sprawozdania RRW-13

RRW - 17

Sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic

RRW - 18

Sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu

 

Wzory formularzy na 2017 rok

RRW - 2

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi w roku 2016

RRW - 2

Różnice w stanach ilościowych między stanem RRW-2 z 2016 roku, a sumą przyrostu w 2016 r. i stanu z RRW-2 w 2015 roku

RRW - 10

Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych

RRW - 11

Sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów

RRW - 12

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie

RRW - 13

Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej

Objaśnienie do sprawozdania RRW-13

RRW - 17

Sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic

RRW - 18

Sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu

RRW - 28

Sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego w roku 2017 za kwartał I II III IV


Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 14:06:13 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2018 13:15:37 Statystyka strony: - odsłon