Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gospodarka Ziemią

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

11 sierpnia 2016 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Informacja o wykorzystaniu w 2017 r. środków dotacji podmiotowej dla spółek wodnych

Zakres rzeczowy i wartość robót wykonanych ze środków dotacji podmiotowej dla spółek wodnych w 2017 roku

Wykaz dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III

Wykaz podmiotów władających gruntami wnioskowanymi do zmiany przeznaczenia

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.08.2016 15:57:54 Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2018 14:54:59 Statystyka strony: - odsłon