Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWC

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

w okresie I - VI 2011 r.

Wartość obrotów (łączna wartość eksportu i importu) w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2011r. wyniosła 13 013 mln EUR i była o 14% większa niż w analogicznym okresie 2010r. Wartość importu wzrosła w nieco większym stopniu niż wartość eksportu.

EKSPORT
W okresiestyczeń - czerwiec 2011 rokuwartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem7 078 mln EURi wzrosła o 12,9% w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku.
Do krajówUnii Europejskiej (UE)wartość sprzedaży wzrosła o 9,8%, a do krajów dawnej „piętnastki” o 8,6%. Do 11 „nowych” krajów członkowskich sprzedaż polskiej żywności wzrosła aż o 13,3%. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 5 483 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział państw UE zmniejszył się z 79,7% do 77,5%.
Wartość eksportu do krajówWspólnoty Niepodległych Państw (WNP)wyniosła 765 mln EUR i w stosunku do I półrocza 2010 roku wzrosła o 16,9%. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu mięsa wieprzowego, warzyw, w tym głównie ziemniaków i kapusty. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 10,8% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych, dla porównania w I półroczu 2010 udział ten był nieco mniejszy i wynosił 10,4%.
W pierwszym półroczu 2011 r. najwięcej artykułów rolno-spożywczych o wartości około 1 491 mln EUR sprzedano doNiemieci w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku był to wzrost o 13,1%. Eksport do Niemiec stanowił 21,1% wartości całego eksportu rolno-spożywczego zrealizowanego w tym okresie. Na rynek niemiecki najwięcej sprzedano (pod względem wartości): ryb wędzonych (głównie łososia), soków z owoców (głownie soku jabłkowego), mięsa drobiowego, przetworzonych i zakonserwowanych ryb, herbatników, wafli i innych wyrobów piekarniczych, a także mleka w proszku, mrożonych owoców (głównie truskawek i malin) oraz papierosów i mięsa wołowego.
Na drugim miejscu znalazła sięWielka Brytania, gdzie sprzedano towary o wartości 488 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 11,4% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 6,9%. Do Wielkiej Brytanii eksportowano głównie czekoladę i wyroby czekoladowe oraz mięso drobiowe.
Kolejnym po Wielkiej Brytanii, największym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych byłaRepublika Czeska. W I półroczu br. sprzedano na ten rynek towary o wartości około 469 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do okresu I-VI 2010 roku wzrost o 14,6% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 6,6%. Republika Czeska była odbiorcą głównie mięsa drobiowego, serów, wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek oraz mięsa wieprzowego.
Kolejne miejsca wśród dominujących odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Rosja 422 mln EUR, Francja 418 mln EUR, Niderlandy 403 mln EUR, oraz Włochy 387 mln EUR.
Z Polski do Rosji eksportowano przede wszystkim jabłka, czekoladę i wyroby czekoladowe, mrożone warzywa oraz pieczarki. Do Francji sprzedawano głównie papierosy, wódkę i mięso drobiowe, do Włoch i Niderlandów trafiały z Polski przede wszystkim papierosy, mięso wołowe oraz mięso drobiowe.
W porównaniu z I półroczem 2010 roku, wśród ważniejszych partnerów handlowych, największy wzrost eksportu odnotowano w handlu z Turcją o 164%, a to za sprawą wzrostu eksportu mięsa wołowego oraz z Białorusią o 110%, dzięki większej sprzedaży mięsa wieprzowego i jabłek. Znaczący wzrost eksportu odnotowano także w odniesieniu do Republiki Korei i Japonii.
W I półroczu 2010 roku, pod względem wartości przeważała sprzedaż papierosów, mięsa wołowego, mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa wieprzowego, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), syropów cukrowych, ryb wędzonych (głównie łososia), serów i twarogów oraz jabłek. W porównaniu z I półroczem 2010 roku, na uwagę zasługuje 70% wzrost wartości eksportu masła, prawie 60% wzrost wartości eksportu mięsa wieprzowego oraz 43% wzrost zagranicznej sprzedaży mięsa wołowego. Natomiast o 13% spadł eksport jabłek.

IMPORT
W I półroczu 2011 r. sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę5 936 mln EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku wzrost o 16,3%.
W ramach UE sprowadziliśmy towary na kwotę 4 153 mln EUR i w stosunku do 2010 roku był to wyraźny wzrost wynoszący 17,7%. Udział przywozu z krajów UE stanowił 70,0% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych, rok wcześniej było to 69,1%. Wartość zakupów w 11 krajach, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004 r. wzrosła o 18,8% i wyniosła około 581 mln EUR.
W porównaniu z I półroczem 2010 roku, wartość importu z krajów WNP wzrosła o 69% i wyniosła 177 mln EUR. W ogólnej strukturze, import z WNP stanowił 3,0%, podczas gdy przed rokiem było to zaledwie 2,1%.
Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski pochodziły głównie zNiemieca ich wartość wyniosła 1 343 mln EUR. Import z Niemiec w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 24,3% i stanowił 22,6% importu rolno-spożywczego ogółem. W analizowanym okresie najwięcej pod względem wartości sprowadziliśmy z Niemiec: mięsa wieprzowego, kawy, czekolady, karmy dla zwierząt, pieczywa cukierniczego i ciastek (w tym m.in. herbatników i wafli), serów, a także syropów cukrowych, oleju palmowego, koncentratów kawy oraz jelit zwierzęcych.
Import z Niderlandów osiągnął wartość 561 mln EUR, z Hiszpanii 344 mln EUR, z Argentyny 261 mln EUR, z Francji 260 mln EUR a z Danii 253 mln EUR, z Norwegii 229 mln EUR. Ponadto znaczący udział w imporcie miały również Włochy, Republika Czeska, Wielka Brytania i Chiny. Największy wzrost wartości importu odnotowano w handlu z Ukrainą, Argentyną, i Brazylią, natomiast spadek nastąpił w odniesieniu do USA i Ekwadoru.
Z Niderlandów sprowadziliśmy najwięcej roślin żywych i kwiatów ciętych oraz mięsa wieprzowego, z Hiszpanii owoców cytrusowych, pomidorów i mięsa wieprzowego, z Argentyny makuchów sojowych, z Francji cukru, natomiast z Danii mięsa wieprzowego.
Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w analizowanym okresie były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, ryby świeże, filety rybne, kawa, syropy cukrowe, karma dla zwierząt, tytoń nieprzetworzony, owoce cytrusowe oraz czekolada. Wartość importu wymienionych wyżej towarów stanowiła około 35% ogólnego przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski.
Import mięsa wieprzowego w większości pochodził z Niemiec i z Danii. Największy wzrost wartości importu w stosunku do I półrocza 2010r. odnotowano w przypadku cukru, którego przywóz wzrósł ponad 3-krotnie, a który sprowadzany był przede wszystkim z Francji, Niemiec i z Kuby. Ponadto, wyraźnie wzrosła również wartość przywozu kukurydzy, kawy i oleju palmowego.

SALDO
W okresie styczeń-czerwiec 2011 roku saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło poziomplus 1 142 mln EURi było o 2,0% niższe niż w analogicznym okresie 2010 roku(+1 166 mln EUR).
Saldo w obrotach z krajami UE również było dodatnie i wynosiło plus 1 331 mln EUR. Dla porównania w I półroczu 2010 roku była to wartość plus 1 469 mln EUR.
Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosją (+394 mln EUR), Wielką Brytanią (+301 mln EUR) i Republiką Czeską (+262 mln EUR).
Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo miało miejsce tradycyjnie w handlu z Argentyną (-260 mln EUR), Hiszpanią (-214 mln EUR) oraz Norwegią (-202 mln EUR).

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI w okresie I - VI 2011 roku


Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.09.2011 13:02:42 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2014 11:48:32 Statystyka strony: - odsłon