Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWC

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

w okresie I - VI 2010 roku

Wartość obrotów w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2010r. wyniosła 11 115 mln EUR i była o 8,2% większa niż w analogicznym okresie 2009r. Wartość eksportu wzrosła w nieco większym stopniu niż wartość importu.

EKSPORT
W pierwszym półroczu 2010 roku wartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem6 192 mln EURi wzrosła o 8,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku.
Wartość sprzedaży do krajów Unii Europejskiej (UE) wzrosła o 7,6%, w tym do krajów dawnej „piętnastki” o 7,9% a do 11 „nowych” krajów członkowskich wzrosła o 6,8%. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 4 918 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział UE spadł z 80,3% w okresie I-VI 2009 do 79,4% w analogicznym okresie 2010 roku.
Wartość eksportu do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wyniosła 656 mln EUR i w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku wzrosła aż o 22,4%. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu cukru, czekolady i wyrobów czekoladowych, serów, jabłek świeżych oraz pieczarek. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 10,6% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych.
W okresie I-VI 2010 r. najwięcej artykułów rolno-spożywczych o wartości około 1 281 mln EUR (21% wartości eksportu) sprzedano do Niemiec i w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku był to niewielki wzrost wynoszący 2,3%. Do Niemiec pod względem wartości sprzedano najwięcej ryb wędzonych (głównie łososia), mięsa drobiowego, herbatników, wafli i innych wyrobów piekarniczych, przetworzonych i zakonserwowanych ryb, soków z owoców (głownie soku jabłkowego), olejów roślinnych (głównie oleju rzepakowego), mrożonych owoców (głównie truskawek i malin) oraz czekolady i wyrobów czekoladowych.
Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, gdzie sprzedano towary o wartości 433 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do okresu I-VI 2009 roku wzrost o 15,8% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 7,0%. Wielka Brytania była odbiorcą głównie czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa drobiowego oraz mięsa wieprzowego (solonego, suszonego lub wędzonego).
Kolejne miejsca wśród dominujących odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Republika Czeska - 412 mln EUR, Francja – 410 mln EUR, Włochy – 376 mln EUR, Federacja Rosyjska – 365 mln EUR oraz Niderlandy - 363 mln EUR, wszystkie z udziałem w strukturze eksportu w granicach 5,8% - 6,6%. Do Republiki Czeskiej eksportowano najwięcej mięsa drobiowego i wieprzowego oraz serów, do Francji papierosów, zaś do Włoch i Niderlandów trafiały z Polski głównie papierosy i mięso wołowe. Na rynek rosyjski trafiały głównie polskie jabłka.
Ogółem, pod względem wartości do wszystkich wymienionych wyżej krajów trafiło około 60% wszystkich towarów rolno-spożywczych wyeksportowanych z Polski w ciągu pierwszego półrocza 2010 roku.
W porównaniu z okresem I-VI 2009 roku, największy wzrost sprzedaży odnotowano w handlu z Francją o 110 mln EUR i Federacją Rosyjską o 75 mln EUR. W przypadku Francji wpłynął na to zwiększony eksport wódki i papierosów, zaś w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej nastąpił zwiększony w porównaniu z poprzednim rokiem eksport świeżych jabłek oraz produktów mleczarskich. Znaczący wzrost eksportu odnotowano również w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Szwecji, Słowacji, Belgii oraz Białorusi.
W pierwszym półroczu 2010 roku, pod względem wartości przeważała sprzedaż papierosów, mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa wołowego, syropów cukrowych, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), serów, ryb wędzonych (głównie łososia), jabłek mięsa wieprzowego oraz mrożonych owoców (głównie truskawek, malin i wiśni). Wymienione towary stanowiły 44% całego eksportu rolno-spożywczego zrealizowanego w pierwszym półroczu 2010 roku.
Wśród grupy towarów najczęściej sprzedawanych za granicę, największy bo ponad
2-krotny wzrost wartości sprzedaży odnotowano w przypadku cukru. Ryb wędzonych sprzedano o 49% więcej, czekolady i wyrobów czekoladowych o 31%, a mięsa drobiowego o 24%. Natomiast wartość eksportu mięsa wołowego spadła o 14% a owoców mrożonych o 6%.

IMPORT
W pierwszym półroczu 2010 r. sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę4 922 mln EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku wzrost o 7,5%.
W ramach UE sprowadziliśmy towary na kwotę 3 355 mln EUR i w stosunku do 2009 roku był to wzrost o 4,0%. Udział przywozu z krajów UE stanowił 68,1% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych (rok wcześniej było to 70,4%). Wartość zakupów w 11 krajach, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004 r. wzrosła o 5,9% i wyniosła około 468 mln EUR.
W porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku, wartość importu z krajów WNP wzrosła o 13,4% i wyniosła 103 mln EUR. W ogólnej strukturze, import z WNP tak jak przed rokiem stanowił 2,1%.
Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski w ponad 21% pochodziły z Niemiec a ich wartość wyniosła 1 281 mln EUR. Z Niderlandów pochodziło 9,1% towarów o wartości 446 mln EUR, z Hiszpanii 5,9% o wartości 290 mln EUR, z Norwegii 5,3% o wartości 260 mln EUR a z Danii 4,8% o wartości 235 mln EUR. Ponadto znaczący udział w imporcie miały również: Francja, Włochy, Argentyna, Republika Czeska oraz USA.
Zakupy z wszystkich wyżej wymienionych krajów stanowiły 65% wartości całego polskiego importu towarów rolno-spożywczych zrealizowanego w pierwszym półroczu 2010 roku.
Z Niemiec do Polski (pod względem wartości) sprowadzono najwięcej mięsa wieprzowego, z Niderlandów roślin żywych i kwiatów ciętych oraz mięsa wieprzowego, z Hiszpanii owoców cytrusowych, z Norwegii łososi, zaś z Danii mięsa wieprzowego.
Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w analizowanym okresie były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, ryby świeże, filety rybne, syropy cukrowe, owoce cytrusowe, tytoń nieprzetworzony, kawa, czekolada oraz karma dla zwierząt. Import mięsa wieprzowego w większości pochodził z Niemiec i z Danii, a makuchów sojowych z Argentyny. Wartość importu wymienionych wyżej towarów stanowiła 40% ogólnego przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski.
Wśród ważniejszych towarów, znaczący wzrost wartości importu odnotowano w przypadku ryb świeżych (z wyjątkiem filetów) aż o 85%, a także filetów rybnych o 25% i tytoniu nieprzetworzonego również o 25%. Spadła natomiast m.in. wartość importu ekstraktów i esencji kawy o 15%, bananów o 14% oraz jelit i pęcherzy zwierząt o 12%.

SALDO
W pierwszym półroczu 2010 roku saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło poziomplus 1 270 mln EURi było o 14% wyższe niż w analogicznym okresie 2009 roku (+1 113 mln EUR).
Saldo w obrotach z krajami UE również było dodatnie i wynosiło plus 1 563 mln EUR. Dla porównania w okresie I-VI 2009 roku była to wartość plus 1 346 mln EUR.
Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosją (+348 mln EUR), Wielką Brytanią (+297 mln EUR), Niemcami (+238 mln EUR) i Republiką Czeską (+237 mln EUR).
Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo miało miejsce w handlu z Norwegią (-238 mln EUR), Argentyną (-186 mln EUR) i Hiszpanią (-166 mln EUR).

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI w okresie I - VI 2010 roku

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 17.09.2010 08:58:03 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2011 13:11:40 Statystyka strony: - odsłon