Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWC

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

w 2010 roku (dane wstępne)

Produkty rolno-spożywcze to grupa towarowa, która w wymianie handlowej od wielu lat przynosi Polsce dodatnie saldo w handlu zagranicznym.
W 2010 roku saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło poziomplus 2 574 mln EURi było o 17% wyższe niż w 2009 roku (+2 200 mln EUR).
Saldo w obrotach z krajami UE również było dodatnie i wynosiło plus 3 181 mln EUR. Dla porównania w 2009 roku była to wartość plus 2 790 mln EUR.
Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosją (+708 mln EUR), Niemcami (+660 mln EUR), Wielką Brytanią (+617 mln EUR) i Republiką Czeską (+482 mln EUR).
Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo miało miejsce w handlu z Argentyną (-456 mln EUR), Norwegią (-451 mln EUR) i Hiszpanią (-322 mln EUR).

EKSPORT
W 2010 roku wartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem13 268 mln EURi wzrosła o 15,4% w porównaniu z 2009 rokiem.
Wartość sprzedaży do krajów Unii Europejskiej (UE) wzrosła o 12,7%, w tym do krajów dawnej „piętnastki” o 14,3% a do 11 „nowych” krajów członkowskich wzrosła o 8,3%. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 10 466 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział UE nieco spadł z 80,7% w 2009 roku do 78,9% w 2010 roku.
Wartość eksportu do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wyniosła 1 376 mln EUR i w stosunku do 2009 roku wzrosła aż o 36,1%. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu cukru, czekolady i wyrobów czekoladowych, wyrobów mleczarskich, mięsa i przetworów, jabłek świeżych oraz pieczarek. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 10,4% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych.
W 2010 r. najwięcej artykułów rolno-spożywczych o wartości około 2 973 mln EUR sprzedano do Niemiec i w porównaniu z 2009 rokiem był to wzrost wynoszący 13,1%. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, gdzie sprzedano towary o wartości 923 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do 2009 roku wzrost o 15,8% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 7,0%. Wielka Brytania była odbiorcą głównie czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa drobiowego oraz mięsa wieprzowego (solonego, suszonego lub wędzonego).
Kolejne miejsca wśród dominujących odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Republika Czeska - 849 mln EUR, Francja – 794 mln EUR, Włochy – 762 mln EUR, Niderlandy – 750 mln EUR oraz Federacja Rosyjska – 752 mln EUR. Do Republiki Czeskiej eksportowano najwięcej mięsa drobiowego i wieprzowego oraz serów, do Francji papierosów, zaś do Włoch i Niderlandów trafiały z Polski głównie papierosy i mięso wołowe. Na rynek rosyjski sprzedano głównie jabłka, ale również sery i mięso.
W porównaniu z 2009 rokiem wśród największych odbiorców polskich towarów, największy wzrost sprzedaży odnotowano w handlu z Francją o 34,9% i Federacją Rosyjską o 33,9%. Znaczący wzrost eksportu odnotowano również w odniesieniu do Szwecji, Słowacji, Belgii, Portugalii i Irlandii w ramach UE, a także do innych krajów WNP oraz Brazylii.
W 2010 roku, pod względem wartości przeważała sprzedaż papierosów, mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa wołowego, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), serów, mięsa wieprzowego, ryb wędzonych (głównie łososia), soków oraz mrożonych owoców (głównie truskawek, malin i wiśni).

IMPORT
W 2010 r. sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę10 694 mln EUR, co oznaczało w porównaniu do 2009 roku wzrost o 15%.
W ramach UE sprowadziliśmy towary na kwotę 7 285 mln EUR i w stosunku do 2009 roku był to wzrost o 12,2%. Udział przywozu z krajów UE stanowił 68,1% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych (rok wcześniej było to 69,8%). Wartość zakupów w 11 krajach, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004 r. wzrosła o 13,1% i wyniosła około 1 024 mln EUR.
W porównaniu z 2009 rokiem, wartość importu z krajów WNP wzrosła o 29,3% i wyniosła 303 mln EUR. W ogólnej strukturze, import z WNP stanowił 2,8% (przed rokiem było to 2,5%).
Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski pochodziły głównie z Niemiec a ich wartość wyniosła 2 313 mln EUR. Import z Niderlandów osiągnął wartość 941 mln EUR, z Hiszpanii 572 mln EUR, z Danii 492 mln EUR, z Norwegii 504 mln EUR, z Włoch 479 mln EUR, a z Argentyny 457 mln EUR. Ponadto znaczący udział w imporcie miały również Francja i Republika Czeska.
Z Niderlandów sprowadziliśmy najwięcej roślin żywych i kwiatów ciętych oraz mięsa wieprzowego, z Hiszpanii owoców cytrusowych, z Norwegii łososi, zaś z Danii mięsa wieprzowego.
Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w analizowanym okresie były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, ryby świeże, filety rybne, syropy cukrowe, owoce cytrusowe, tytoń nieprzetworzony, kawa, czekolada oraz karma dla zwierząt. Import mięsa wieprzowego w większości pochodził z Niemiec i z Danii, a makuchów sojowych z Argentyny.

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI  w 2010 roku (dane wstępne)


Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 28.03.2011 12:57:09 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2012 09:11:10 Statystyka strony: - odsłon