Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWC

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

w okresie I - IX 2011 r.

Wartość obrotów (łączna wartość eksportu i importu) w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi w okresie trzech pierwszych kwartałów 2011r. wyniosła 20 035 mln EUR i była o 13,6% większa niż w analogicznym okresie 2010r. Wartość importu wzrosła w większym stopniu niż wartość eksportu.

EKSPORT
W okresiestyczeń - wrzesień 2011 rokuwartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem10 912 mln EURi wzrosła o 11,6% w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku.
Do krajówUnii Europejskiej (UE)wartość sprzedaży wzrosła o 9,2%, a do krajów dawnej „piętnastki” o 7,5%. Do 11 „nowych” krajów członkowskich sprzedaż polskiej żywności wzrosła aż o 14,2%. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 8 521 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział państw UE zmniejszył się z 79,8% do 78,1%.
Wartość eksportu do krajówWspólnoty Niepodległych Państw (WNP)wyniosła 1 109 mln EUR i w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wzrosła o 11,9%. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu mięsa wieprzowego, warzyw, w tym głównie ziemniaków i kapusty. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 10,2% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych, dla porównania w okresie I-IX 2010 udział ten był minimalnie mniejszy i wynosił 10,1%.
W okresie I-IX 2011 r. najwięcej artykułów rolno-spożywczych o wartości około 2 397 mln EUR sprzedano doNiemieci w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku był to wzrost o 9,3%. Eksport do Niemiec stanowił 22% wartości całego eksportu rolno-spożywczego zrealizowanego w tym okresie. Na rynek niemiecki najwięcej sprzedano (pod względem wartości): ryb wędzonych (głównie łososia), mięsa drobiowego, herbatników, wafli i innych wyrobów piekarniczych, soków z owoców (głownie soku jabłkowego), przetworzonych i zakonserwowanych ryb, pszenicy, a także mleka w proszku, mrożonych owoców (głównie truskawek i malin) oraz papierosów i mięsa wołowego.
Na drugim miejscu znalazła sięWielka Brytania, gdzie sprzedano towary o wartości 775 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 12,9% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 7,1%. Do Wielkiej Brytanii eksportowano głównie przetwory z mięsa, czekoladę i wyroby czekoladowe oraz mięso drobiowe.
Kolejnym po Wielkiej Brytanii, największym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych byłaRepublika Czeska. W okresie I-IX br. sprzedano na ten rynek towary o wartości nieco ponad 740 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do okresu I-IX 2010 roku wzrost o 18,5% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 6,8%. Republika Czeska była odbiorcą głównie serów, mięsa drobiowego, wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek oraz mięsa wieprzowego.
Kolejne miejsca wśród dominujących odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Niderlandy 626 mln EUR, Francja 622 mln EUR, Rosja 591 mln EUR oraz Włochy 577 mln EUR.
Do Niderlandów i Włoch trafiały z Polski przede wszystkim papierosy i mięso wołowe. Do Francji sprzedawano głównie papierosy, wódkę oraz mięso drobiowe. Z kolei do Rosji eksportowano przede wszystkim jabłka, czekoladę i wyroby czekoladowe, mrożone warzywa oraz pieczarki.
W porównaniu z okresem I-IX 2010 roku, wśród ważniejszych partnerów handlowych, największy wzrost eksportu odnotowano w handlu z Turcją o 125%, a to za sprawą wzrostu eksportu mięsa wołowego oraz z Białorusią o 91%, dzięki większej sprzedaży mięsa wieprzowego i jabłek. Znaczący wzrost eksportu odnotowano także w odniesieniu do Algierii, Bułgarii i Chorwacji.
W okresie I-IX 2011 roku, pod względem wartości, przeważała sprzedaż papierosów, mięsa wołowego, mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa wieprzowego, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), syropów cukrowych, ryb wędzonych (głównie łososia), serów i twarogów oraz jabłek. W porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, na uwagę zasługuje ponad 60% wzrost wartości eksportu masła oraz kawy, wzrost o 58% wartości eksportu mięsa przetworzonego i konserwowanego, a także wzrost o 40% sprzedaży mięsa wieprzowego. Natomiast o 21% spadł eksport cukru, zaś o 12% spadła sprzedaż jabłek.

IMPORT
W okresie I-IX 2011 r. sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę9 123 mln EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku wzrost o 16,1%.
W ramachUEsprowadziliśmy towary na kwotę 6 364 mln EUR i w stosunku do 2010 roku był to wyraźny wzrost wynoszący 17,6%. Udział przywozu z krajów UE stanowił 69,8% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych, rok wcześniej było to 68,8%. Wartość zakupów w 11 krajach, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004 r. wzrosła o 21,0% i wyniosła 918 mln EUR.
Wartość importu z krajówWNPwzrosła o 66% i wyniosła 332 mln EUR. W ogólnej strukturze, import z WNP stanowił 3,6%, podczas gdy przed rokiem było to 2,5%.
Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski pochodziły głównie zNiemieca ich wartość wyniosła 2 122 mln EUR. Import z Niemiec w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 23,0% i stanowił 23,3% importu rolno-spożywczego ogółem. W analizowanym okresie najwięcej pod względem wartości przywieziono z Niemiec mięsa wieprzowego, kawy, czekolady i wyrobów czekoladowych, karmy dla zwierząt, pieczywa cukierniczego i ciastek (w tym m.in. herbatników i wafli), serów, a także syropów cukrowych oraz jelit zwierzęcych.
Import z Niderlandów osiągnął wartość 816 mln EUR, z Hiszpanii 461 mln EUR, z Danii 397 mln EUR, z Argentyny 393 mln EUR, z Francji 380 mln EUR a z Włoch 367 mln EUR. Ponadto znaczący udział w imporcie miały również Norwegia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Belgia oraz Chiny. Największy wzrost wartości importu odnotowano głównie w handlu z Ukrainą oraz z Malezją (wzrost importu oleju palmowego), a ponadto także z Rosją, Litwą i Węgrami. Natomiast spadek nastąpił w odniesieniu do zakupów w USA, Ekwadorze i Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Z Niderlandów sprowadzano do Polski przede wszystkim mięso wieprzowe, rośliny żywe, kwiaty cięte oraz olej palmowy, z Hiszpanii owoce cytrusowe, brzoskwinie, nektaryny, mięso wieprzowe oraz pomidory, z Danii mięso wieprzowe, z Argentyny makuchy sojowe a z Francji cukier, syropy cukrowe oraz karmę dla zwierząt.
Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w analizowanym okresie były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, ryby świeże, filety rybne, kawa, syropy cukrowe, tytoń nieprzetworzony, karma dla zwierząt, wyroby czekoladowe, cukier oraz owoce cytrusowe. Wartość importu wymienionych wyżej towarów stanowiła 37% ogólnego przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski.
Import mięsa wieprzowego w większości pochodził z Niemiec i z Danii. Największy wzrost wartości importu w stosunku do 2010r. odnotowano w przypadku kukurydzy o 133%, sprowadzanej najczęściej z Węgier i Słowacji oraz cukru o 118%, który był przywożony był przede wszystkim z Francji, Suazi i z Niemiec. Ponadto, wyraźnie wzrosła również wartość przywozu rzepaku, pszenicy i oleju palmowego.

SALDO
W okresie I-IX 2011 roku saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło poziomplus 1 789 mln EURi było o 6,6% niższe niż w analogicznym okresie 2010 roku (+1 916 mln EUR).
Saldo w obrotach z krajami UE również było dodatnie i wynosiło plus 2 157 mln EUR. Dla porównania w tym samym okresie 2010 roku była to wartość plus 2 392 mln EUR.
Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosją (+549 mln EUR), Wielką Brytanią (+495 mln EUR) i Republiką Czeską (+419 mln EUR).
Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo miało miejsce tradycyjnie w handlu z Argentyną (-393 mln EUR), Hiszpanią (-287 mln EUR) oraz Norwegią (-281 mln EUR).

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI w okresie I - IX 2011 roku


Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 28.11.2011 13:30:39 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2014 11:48:40 Statystyka strony: - odsłon