Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWC

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

w okresie: I-III 2011 r.

Wartość obrotów (łączna wartość eksportu i importu) w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi w pierwszym kwartale 2011 r. wyniosła 5 744 mln EUR i była o 5% większa niż w analogicznym okresie 2010r. Wartość eksportu wzrosła w nieco większym stopniu niż wartość importu.

EKSPORT
W okresiestyczeń-marzec 2011 rokuwartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem3 120 mln EURi wzrosła o 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku.
Do krajówUnii Europejskiej (UE)wartość sprzedaży spadła o 1,4%, ale co ciekawe do krajów dawnej „piętnastki” minimalnie wzrosła o 0,1%. Do 11 „nowych” krajów członkowskich sprzedaż polskiej żywności spadła o 5,6%. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 2 285 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział państw UE w ciągu roku spadł z 79% do 73%.
Wartość eksportu do krajówWspólnoty Niepodległych Państw (WNP)wyniosła 410 mln EUR i w stosunku do I kwartału 2010 roku wzrosła aż o 24,4%. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu mięsa wieprzowego, masła, warzyw, w tym głównie ziemniaków i kapusty oraz owoców, wśród których największą część stanowiły jabłka. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 13,1% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych, dla porównania w I kwartale 2010 udział ten był mniejszy i wynosił 10,3%.
W pierwszym kwartale 2011 r. najwięcej artykułów rolno-spożywczych o wartości około 632 mln EUR sprzedano doNiemieci w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku był to wzrost o 1%. Eksport do Niemiec stanowił 20,3% wartości eksportu rolno-spożywczego w analizowanym okresie. Na rynek niemiecki najwięcej sprzedano (pod względem wartości): ryb wędzonych (głównie łososia), soków z owoców (głownie soku jabłkowego), mięsa drobiowego, przetworzonych i zakonserwowanych ryb, herbatników, wafli i innych wyrobów piekarniczych, a także papierosów, mrożonych owoców (głównie truskawek i malin) oraz alkoholu etylowego i pszenicy. Największy, bo ponad 2-krotny wzrost wartości sprzedaży odnotowano w przypadku pszenicy, papierosów i alkoholu etylowego.
Na drugim miejscu znalazła sięRosja, gdzie sprzedano towary o wartości 225 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost aż o 23,9% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 7,2%. Do Rosji eksportowano głównie jabłka, czekoladę i wyroby czekoladowe, warzywa świeże (m.in. kapustę) oraz mrożone a także sery i mrożone owoce.
Kolejnym po Rosji, największym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych byłaWielka Brytania. W I kwartale br. sprzedano na ten rynek towary o wartości około 191 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do okresu I-III 2010 roku spadek o 8,2% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 6,1%. Wielka Brytania była odbiorcą głównie czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa przetworzonego, mięsa drobiowego oraz mięsa wieprzowego solonego, suszonego lub wędzonego.
Kolejne miejsca wśród dominujących odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Francja 187 mln EUR, Republika Czeska 178 mln EUR, Włochy 172 mln EUR, oraz Niderlandy 157 mln EUR. Z Polski do Francji sprzedawano głównie papierosy, alkohol etylowy i mięso drobiowe, do Republiki Czeskiej trafiało przede wszystkim mięso drobiowe i wieprzowe oraz sery, zaś do Włoch i Niderlandów trafiały z Polski głównie papierosy i mięso wołowe.
W porównaniu z I kwartałem 2010 roku, wśród ważniejszych partnerów handlowych, największy wzrost eksportu odnotowano w handlu z Turcją o 205%, a to za sprawą wzrostu eksportu mięsa wołowego oraz z Białorusią o 154%, dzięki większej sprzedaży mięsa wieprzowego i jabłek. Znaczący wzrost eksportu odnotowano także w odniesieniu do Rosji i Belgii.
W I kwartale 2010 roku, pod względem wartości przeważała sprzedaż papierosów, mięsa wołowego, mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa wieprzowego, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), syropów cukrowych, ryb wędzonych (głównie łososia), serów i twarogów oraz jabłek. W porównaniu z I kwartałem 2010 roku, na uwagę zasługuje ponad dwukrotny wzrost eksportu mięsa wieprzowego oraz masła oraz 67%-owy wzrost zagranicznej sprzedaży mleka w proszku. Natomiast o 42% spadł eksport cukru.

IMPORT
W I kwartale 2011 r. sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę2 624 mln EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku wzrost o 3,3%.
W ramach UE sprowadziliśmy towary na kwotę 1 766 mln EUR i w stosunku do 2010 roku był to niewielki spadek wynoszący 0,4%. Udział przywozu z krajów UE stanowił 67,3% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych, rok wcześniej było to 69,8%. Wartość zakupów w 11 krajach, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004 r. spadła o 8,6% i wyniosła około 222 mln EUR.
W porównaniu z I kwartałem 2010 roku, wartość importu z krajówWNPwzrosła o blisko 84% i wyniosła 87 mln EUR. W ogólnej strukturze, import z WNP stanowił 3,3%, podczas gdy przed rokiem było to zaledwie 1,1%.
Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski pochodziły głównie z Niemiec a ich wartość wyniosła 588 mln EUR. Import z Niemiec w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 6,4% i stanowił 22,4% importu rolno-spożywczego. W analizowanym okresie najwięcej pod względem wartości sprowadziliśmy z Niemiec: mięsa wieprzowego, czekolady, pieczywa cukierniczego i ciastek (w tym m.in. herbatników i wafli), wyrobów mleczarskich, kawy, serów, karmy dla zwierząt a także syropów cukrowych. Import z Niderlandów osiągnął wartość 213 mln EUR, z Hiszpanii 178 mln EUR, z Norwegii 117 mln EUR, z Argentyny 114 mln EUR, z Francji 108 mln EUR a z Włoch 101 mln EUR. Ponadto znaczący udział w imporcie miały również Dania, Republika Czeska, Wielka Brytania i Chiny. Największy wzrost wartości importu odnotowano w handlu z Argentyną, Niemcami, oraz Ukrainą, natomiast spadek nastąpił w przypadku USA i Danii.
Z Niderlandów sprowadziliśmy najwięcej roślin żywych i kwiatów ciętych oraz mięsa wieprzowego, z Hiszpanii owoców cytrusowych i pomidorów, z Norwegii łososi, z Argentyny makuchów sojowych, natomiast z Francji cukru.
Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w analizowanym okresie były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, ryby świeże, filety rybne, syropy cukrowe, owoce cytrusowe, tytoń nieprzetworzony, czekolada, kawa, karma dla zwierząt oraz cukier. Import mięsa wieprzowego w większości pochodził z Niemiec i z Danii. Największy wzrost importu w stosunku do I kwartału 2010r. odnotowano w przypadku cukru, którego przywóz wzrósł ponad 4-krotnie, a który sprowadzany był przede wszystkim z Francji i z Kuby. Wartość importu wymienionych wyżej towarów stanowiła około 40% ogólnego przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski.

SALDO
W okresie styczeń-marzec 2011 roku saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło poziomplus 495,4 mln EURi było o 27,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku(+389,6 mln EUR).
Saldo w obrotach z krajami UE również było dodatnie i wynosiło plus 519 mln EUR. Dla porównania w I kwartale 2010 roku była to wartość plus 544 mln EUR.
Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosją (+211 mln EUR), Wielką Brytanią (+110 mln EUR) i Republiką Czeską (+95 mln EUR).
Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo miało miejsce w handlu z Argentyną (-114 mln EUR), Hiszpanią (-123 mln EUR) i Norwegią (-104 mln EUR).

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI w okresie I kwartału 2011 roku

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 30.05.2011 10:18:26 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2014 11:48:25 Statystyka strony: - odsłon