Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWC

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

w okresie I - IX 2010 roku

Wartość obrotów w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi w okresie trzech kwartałów 2010r. wyniosła 17 239 mln EUR i była o 12,5% większa niż w analogicznym okresie 2009r. Wartość eksportu wzrosła w nieco większym stopniu niż wartość importu.

EKSPORT
W okresie styczeń-wrzesień 2010 roku wartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem9 593 mln EURi wzrosła o 12,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku.
Wartość sprzedaży do krajów Unii Europejskiej (UE) wzrosła o 11,2%, w tym do krajów dawnej „piętnastki” o 12,3% a do 11 „nowych” krajów członkowskich wzrosła o 8,2%. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 7 620 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział UE nieco spadł z 80,5% w okresie I-IX 2009 do 79,4% w analogicznym okresie 2010 roku.
Wartość eksportu do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wyniosła 992 mln EUR i w stosunku do trzech kwartałów 2009 roku wzrosła aż o 31,5%. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu cukru, czekolady i wyrobów czekoladowych, wyrobów mleczarskich, mięsa i przetworów, jabłek świeżych oraz pieczarek. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 10,3% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych.
W okresie styczeń-wrzesień 2010 r. najwięcej artykułów rolno-spożywczych o wartości około 2 111 mln EUR sprzedano do Niemiec i w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku był to wzrost wynoszący 9,4%. Eksport do Niemiec stanowił 22,2% wartości eksportu rolno-spożywczego. W tym kierunku najwięcej sprzedano (pod względem wartości): ryb wędzonych (głównie łososia), mięsa drobiowego, herbatników, wafli i innych wyrobów piekarniczych, soków z owoców (głownie soku jabłkowego), przetworzonych i zakonserwowanych ryb, a także olejów roślinnych (głównie oleju rzepakowego), mrożonych owoców (głównie truskawek i malin) oraz czekolady i wyrobów czekoladowych. Największy wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku oleju rzepakowego.
Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, gdzie sprzedano towary o wartości 671 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do okresu I-IX 2009 roku wzrost o 14,7% i udział w eksporcie ogółem na poziomie 7,0%. Wielka Brytania była odbiorcą głównie czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa drobiowego oraz mięsa wieprzowego (solonego, suszonego lub wędzonego).
Kolejne miejsca wśród dominujących odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Republika Czeska - 621 mln EUR, Francja – 598,8 mln EUR, Włochy – 565 mln EUR, Niderlandy - 555 mln EUR oraz Federacja Rosyjska – 548 mln EUR. Do Republiki Czeskiej eksportowano najwięcej mięsa drobiowego i wieprzowego oraz serów, do Francji papierosów, zaś do Włoch i Niderlandów trafiały z Polski głównie papierosy i mięso wołowe. Na rynek rosyjski sprzedano głównie jabłka, ale również sery i mięso.
W porównaniu z okresem I-IX 2009 roku, największy wzrost sprzedaży odnotowano w handlu z Francją o 38,1%, Szwecją o 33,1% i Federacją Rosyjską o 30,6%. Znaczący wzrost eksportu odnotowano również w odniesieniu do Słowacji, Belgii, Irlandii i Portugalii w ramach UE, a także do innych krajów WNP oraz Brazylii.
W analizowanym okresie 2010 roku, pod względem wartości przeważała sprzedaż papierosów, mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa wołowego, syropów cukrowych, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), serów, ryb wędzonych (głównie łososia), jabłek, mięsa wieprzowego oraz mrożonych owoców (głównie truskawek, malin i wiśni).

IMPORT
W okresie trzech kwartałów 2010 r. sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę7 646 mln EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku wzrost o 12,2%.
W ramach UE sprowadziliśmy towary na kwotę 5 239 mln EUR i w stosunku do 2009 roku był to wzrost o 9,3%. Udział przywozu z krajów UE stanowił 68,5% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych (rok wcześniej było to 70,3%). Wartość zakupów w 11 krajach, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004 r. wzrosła o 11,2% i wyniosła około 745 mln EUR.
W porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku, wartość importu z krajów WNP wzrosła o 23,7% i wyniosła 199 mln EUR. W ogólnej strukturze, import z WNP stanowił 2,6% (przed rokiem było to 2,4%)..
Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski pochodziły głównie z Niemiec a ich wartość wyniosła 1 649,6 mln EUR. Import z Niemiec w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 7,3% i stanowił 21,6% importu rolno-spożywczego. W analizowanym okresie najwięcej pod względem wartości sprowadziliśmy z tego kraju: mięsa wieprzowego, wyrobów mleczarskich, oraz kawy i herbaty, czekolady i pieczywa cukierniczego, a także produktów do karmienia zwierząt. Import z Niderlandów osiągnął wartość 695 mln EUR, z Hiszpanii 407 mln EUR, z Danii 364 mln EUR, z Norwegii 338 mln EUR, z Włoch 333 mln EUR, a z Argentyny 332 mln EUR. Ponadto znaczący udział w imporcie miały również Francja i Republika Czeska.
Z Niderlandów sprowadziliśmy najwięcej roślin żywych i kwiatów ciętych oraz mięsa wieprzowego, z Hiszpanii owoców cytrusowych, z Norwegii łososi, zaś z Danii mięsa wieprzowego.
Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w analizowanym okresie były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, ryby świeże, filety rybne, syropy cukrowe, owoce cytrusowe, tytoń nieprzetworzony, kawa, czekolada oraz karma dla zwierząt. Import mięsa wieprzowego w większości pochodził z Niemiec i z Danii, a makuchów sojowych z Argentyny. Wartość importu wymienionych wyżej towarów stanowiła 40% ogólnego przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski.

SALDO
W okresie styczeń-wrzesień 2010 roku saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło poziomplus 1 946,7 mln EURi było o 14,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2009 roku (+1 695,9 mln EUR).
Saldo w obrotach z krajami UE również było dodatnie i wynosiło plus 2 381 mln EUR. Dla porównania w okresie I-IX 2009 roku była to wartość plus 2 057 mln EUR.
Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosją (+519 mln EUR), Niemcami (+461,7 mln EUR), Wielką Brytanią (+460 mln EUR) i Republiką Czeską (+352 mln EUR).
Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo miało miejsce w handlu z Argentyną (-332 mln EUR), Norwegią (-302 mln EUR) i Hiszpanią (-228 mln EUR).

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI w okresie I - IX 2010 roku

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 01.12.2010 12:36:04 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2011 13:11:49 Statystyka strony: - odsłon