Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ aktualne
05 lipca 2006

HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI w 2005 roku – dane ostateczne (w porównaniu do 2004 r.)

Począwszy od 2003 roku handel artykułami rolno-spożywczymi charakteryzuje się dodatnim saldem, którego wartość rosła z roku na rok. W 2003 r. było to 447 mln EUR, w 2004 r. : 836 mln EUR, a w 2005 roku: 1 667 mln EUR. Takie same tendencje są obserwowane w naszej wymianie handlowej z krajami Unii Europejskiej-15 (UE-15). W 2003 r. saldo wynosiło plus 187 mln EUR, w 2004 roku plus 592 mln EUR a w 2005 roku plus 1 134 mln EUR.