Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Klimatyczny bilans wodny oraz obszary zagrożone suszą w Polsce

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Klimatyczny bilans wodny oraz obszary zagrożone suszą w Polsce
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznastwa Państwowy Instytut Bawdawczy w Puławach podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych.

Bezpośredni link do strony do strony Instytutu w Puławach, gdzie publikowane są informacje o klimatycznym bilansie wodnym: http://www.susza.iung.pulawy.pl/

ROK 2016

   

   

   

   

   

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 12.09.2014 12:23:24 Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2018 14:26:14 Statystyka strony: - odsłon