Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biopaliwa i biokomponenty - opinie prawne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Biopaliwa i biokomponenty - opinie prawne
/ autor: Administrator User / - odsłon

Opinie prawne dotyczące rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przedmiotowe opinie oceniają rozporządzenie w kontekście zgodności z prawem unijnym oraz analizują możliwości stosowania zwolnień od podatku akcyzowego dla biopaliw.

  1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do przepisów krajowych, na podstawie art. 16. ust. 2 Dyrektywy, zwolnienia/obniżenia podatku akcyzowego na biokomponenty zawarte w produkcie gotowym, podlegające stawce 1882 zł 1000l ?
  2. Ocena Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2006, nr 243, poz. 1766) z punktu widzenia aspektów prawnych zasadności jego wydania - ze szczegółowym uwzględnieniem terminu jego wydania

  3. Czy ustalone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, ulgi w akcyzie na biokomponenty stanowiące samoistne paliwo oraz na biokomponenty zawarte w paliwach płynnych lub biopaliwach wyczerpują możliwości jakie stwarza w tym zakresie Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2006 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dot. opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej w Art. 16 ustęp 2 i 3 czy też mogą być wyższe a jeżeli tak, to do jakiej wysokości w sytuacji, gdy biokomponent podlega stawce akcyzy w wysokości 1882 zł/1000L?

  4. 1) Czy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego – jest zgodne z prawem wspólnotowym?
    2) Czy prawa wspólnotowe pozwalało ograniczyć ulgę w podatku akcyzowym od biopaliw w mniejszym stopniu niż czyni to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?
Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 25.11.2009 11:33:15 Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2009 12:09:25 Statystyka strony: - odsłon