Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja na temat konferencji „Energetyczne wyko

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat konferencji „Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego”
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Informacja z konferencji na temat energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z:
- Targami Kielce S.A.,
- Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach,
- Agencją Rynku Rolnego

zorganizowało konferencję pt.
„Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego”

Konferencja odbyła się w dniu 8 marca 2013 r., w trakcie trwania targów AGROTECH, w Kielcach.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ok. 200 osób.

Do pobrania:
Program konferencji

Prezentacje prelegentów:
prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko-Kompleksowe wykorzystanie OZE w gospodarstwie rolnym
Wojciech Łukaszek-Likwidacja barier energetycznych ograniczających rozwój obszarów wiejskich i gospodarstw rolnych na przykładzie gmin: Sokoły oraz Tuczępy
Marek Pituła-Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej i biogazu do sieci dystrybucyjnej)
Edward Licznerski-Mikrobiogazownie rolnicze w praktyce edukacyjno – promocyjnej szkół rolniczych – projekty pilotażowe
dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko-Nawozowe wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych na przykładzie badań IUNG wykonanych między innymi na zlecenie biogazowni rolniczej w Dębowej Kłodzie oraz Poldanoru
Jacek Pierzyński-Zarabiaj dzięki słońcu – mikroinstalacje fotowoltaiczne
Andrzej Pacocha-Potencjał rolnictwa energetycznego województwa świętokrzyskiego

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 14.03.2013 15:14:39 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2013 14:48:04 Statystyka strony: - odsłon