Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podmioty upoważnione do sporządzenia ocen lub uwag

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Podmioty upoważnione do sporządzenia ocen lub uwag
24 sierpnia 2016 / autor: Rafał Lalik / - odsłon

Podmioty upoważnione do opracowywania ocen lub uwag

Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków, zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu lub pozwoleń na handel równoległy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może wystąpić o opracowanie oceny lub uwag do podmiotu upoważnionego.

Ocenę lub uwagi opracowuje podmiot wskazany przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał podmiotu, wyboru w tym zakresie dokonuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Upoważniony do wykonywania ocen lub uwag może zostać jedynie podmiot, który spełnia warunki określone w art. 10 i art. 11  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547 z późn. zm.).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialny za prowadzenie i aktualizację rejestru podmiotów upoważnionych.

Rejestr upoważnionych podmiotów (format MS Excel)

Zmodyfikowany przez: Rafał Lalik E-mail: rafal.lalik@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.08.2016 14:24:31 Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2018 10:07:10 Statystyka strony: - odsłon