Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr Środków Ochrony Roślin

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Środków Ochrony Roślin
03 września 2014 / autor: Rafał Siemiątkowski / - odsłon

I. Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (The register of authorized plant protection products) - aktualizacja/update 25.05.2018 r.

- Rejestr środków ochrony roślin: 

- Wyszukiwarka środków ochrony roślin http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin-

- Najnowsze publikowane etykiety środków ochrony roślin: 

- Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających: 

Szczegółowe informacje dotyczących zakresu stosowania poszczególnych środków ochrony roślin można znaleźć w etykietach publikowanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w interaktywnej wyszukiwarce zakresu stosowania środków ochrony roślin dostępnej na stronie internetowej resortu rolnictwa.

II Zezwolenia wydane w trybie art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009,  dotyczące sytuacji nadzwyczajnej  w ochronie roślin.

1. 

     

Zmodyfikowany przez: Rafał Lalik E-mail: rafal.lalik@minrol.gov.pl Data utworzenia: 03.09.2014 08:25:04 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 13:34:47 Statystyka strony: - odsłon