Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Substancje podstawowe

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Substancje podstawowe
30 sierpnia 2016 / autor: Rafał Lalik / - odsłon

I. SUBSTANCJE PODSTAWOWE - ogólne informacje

Substancje podstawowe to substancje czynne, które zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L309
z 24.11.2009):

  1. nie są substancjami potencjalnie niebezpiecznymi, oraz;
  2. nie mają nieodłącznej zdolności do oddziaływania na układ endokrynny, działania neurotoksycznego lub immunotoksycznego, oraz;
  3. nie są stosowane głównie do celów ochrony roślin, ale mimo to są przydatne w ochronie roślin, bezpośrednio lub w środku składającym się
    z substancji podstawowej i prostego rozpuszczalnika, oraz;
  4. nie są wprowadzane do obrotu jako środek ochrony roślin.

 

II. WYKAZ ZATWIERDZONYCH W UE SUBSTANCJI PODSTAWOWYCH

Informacje dotyczące aktualnego statusu poszczególnych substancji podstawowych) znaleźć można również w serwisie internetowym Komisji
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN). W celu otrzymania wyniku dotyczącego substancji podstawowych należy w polu „Advanced search>Type” wybrać „Basic substance”.

Jednocześnie Ministerstwo udostępnia część sprawozdań z oceny substancji podstawowych w tłumaczeniu na język polski

Lp.

Nazwa substancji podstawowej

Dokument zatwierdzenia

sprawozdanie z oceny - nieformalne tłumaczenie

1.

Equisetum arvense L.

Nazwa zwyczajowa:
skrzyp polny

Nr CAS : nieprzypisany

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 462/2014 z dnia 5 maja 2014 r. (DZ. Urz. UE L 134 z dnia 7.5.2014, str. 28)

SANCO/12386/2013- rev. 7 z dn. 20 lipca 2017 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej Equisetum arvense L., sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywności i Zdrowia Zwierząt w dniu 20 marca 2014 z myślą o zatwierdzeniu Equisetum arvense L. jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

2.

Chlorowodorek chitozanu

Nr CAS: 9012-76-4

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 563/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ( DZ. Urz. UE L 156 z dnia 24.5.2014, str. 5)

SANCO/12388/2013 z dn. 20 marca 2014 r.

Końcowe sprawozdanie z oceny substancji podstawowej chlorowodorku chitozanu  sfinalizowane na Stałym Komitecie ds. Produktów Spożywczych, Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt na posiedzeniu dnia 20 maja 2014 r. dotyczącym akceptacji chlorowodorku chitozanu jako substancji podstawowej, w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009

                           

3.

Sacharoza

Nr CAS: 57-50-1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014r. ( DZ. Urz. UE L 251 z dnia 23.8.2014, str. 16)

SANCO/11406/2014 z dn. 11 lipca 2014 r.

Końcowe sprawozdanie z oceny substancji podstawowej sacharozy sfinalizowane na Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz podczas posiedzenia z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczącym akceptacji sacharozy jako substancji podstawowej, w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009

                           

4.

Salix spp. cortex

Nazwa zwyczajowa: 
kora wierzby

Nr CAS: nieprzypisany

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1107 z dnia 8 lipca 2015 r.

(DZ. Urz. UE L 181 z dnia 9.7.2015, str. 72)

SANCO/12173/2014-rev.4 z dn. 29 maja 2015 r.

Raport końcowy dla substancji podstawowej Salix spp. cortex Stałego Komitetu ds. roślin, Zwierzą™, Żywności oraz Pasz na spotkaniu 29 maja 2015 r. w świetle zaakceptowania Salix spp cortex jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem 9WE) nr 1107/2009

                           

5.

Ocet

Nr CAS: 90132-02-8 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1108 z dnia 8 lipca 2015 r.

(DZ. Urz. UE L181 z 9.7.201, str. 75) 

SANCO/12896/2014-wer.1 z dn. 27 marca 2015 r.

Raport końcowy dla substancji podstawowej ocet Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności oraz Pasz na spotkaniu 29 maja 2015 r.
w świetle zaakceptowania octu jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 dnie z Rozporządzeniem 9WE) nr 1107/2009

                           

6.

Chlorek sodu

Nr CAS: 7647-14-5

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1529 z dnia 7 września 2017 r. (DZ. Urz. UE L 232 z dnia 8.9.2017, str. 1)

SANTE/103 83/2017- rev. 1 z dn. 20 lipca 2017 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – chlorek sodu, sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 20 lipca 2017 z myślą o zatwierdzeniu chlorku sodu jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

7.

Wodorowęglan sodu

 Nr CAS: 144-55-8

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2069 z dnia 17 listopada 2015 r. (DZ. Urz. UE L 301 z dnia 18.11.2015, str. 42)

SANTE/10667/2015- rev. 3 z dn. 7 października 2016 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – wodorowęglan sodu, sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 9 października 2015 z myślą o zatwierdzeniu wodorowęglanu sodu jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

8.

Urtica spp.

Nazwa zwyczajowa: pokrzywa

Nr CAS:  S4Q12-4Q-S (ekstrakt Urtica dioica)

Nr CAS: 9Q131-S3-2 (ekstrakt Urtica urens)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/419 z dnia 9 marca 2017 r. (DZ. Urz. UE L 64 z dnia 10.3.2017, str. 4)

SANTE/11809/2016- rev. 0.1 z dn. 24 stycznia 2017 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – Urtica spp. sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 24 stycznia 2017 z myślą o zatwierdzeniu Urtica spp. jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

9.

Serwatka

Nr CAS: 92129-90-3

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/560 z dnia 11 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 96 z dnia 12.4.2016, str. 23)

SANTE/12354/2015- rev. 1 z dn. 8 marca 2016 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – serwatki sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 8 marca 2016 z myślą o zatwierdzeniu serwatki jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

10.

Wodorotlenek wapnia

Nr CAS: 1305-62-0

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/762 z dnia 12 maja 2015 r. (DZ. Urz. UE L 120 z dnia 13.5.2015, str. 6)

SANTE/10148/2015- rev. 1 z dn. 20 marca 2015 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – wodorotlenek wapnia, sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 20 marca 2015 z myślą o zatwierdzeniu wodorotlenku wapnia jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

11.

Glinowany węgiel aktywny

Nr CAS:

7440-44-0 węgiel aktywny

1333-86-4 czerń węglowa

1302-78-9 bentonit

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017428 z dnia 10 marca 2017 r. (DZ. Urz. UE L 66 z dnia 11.3.2017, str. 1)

SANTE/11267/2016- rev. 1 z dn. 24 stycznia 2017 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – glinowany węgiel aktywny, sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 24 stycznia 2017 z myślą o zatwierdzeniu glinowanego węgla aktywnego jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

12.

Wodorofosforan amonu

 Nr CAS: 144-55-8

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/548 z dnia 8 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 95 z dnia 9.4.2016, str. 1)

SANTE/12351/2015- rev. 1 z dn. 8 marca 2016 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – wodorofosforan amonu, sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 8 marca 2016 z myślą o zatwierdzeniu wodorofosforanu amonu jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

13.

Fruktoza

Nr CAS:  57-48-7

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1392 z dnia 13 sierpnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 216 z dnia 14.8.2015, str. 34)

SANTE/12680/2014- rev. 1 z dn. 14 lipca 2015 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – fruktoza, sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 14 lipca 2015 z myślą o zatwierdzeniu fruktozy jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

14.

Nadtlenek wodoru

Nr CAS: 7722-84-1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/560 z dnia 8 marca 2017 r. (DZ. Urz. UE L 96 z dnia 9.3.2017, str. 95)

SANTE/11900/2016- rev. 1 z dn. 24 stycznia 2017 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – nadtlenek wodoru, sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 24 stycznia 2017 z myślą o zatwierdzeniu nadtlenku wodoru jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                           

15.

Lecytyny

Nr CAS: 8002-43-5

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1116 z dnia 9 lipca 2015 r. (DZ. Urz. UE L 182 z dnia 10.7.2015, str. 26)

SANTE/12798/2014- rev. 2 z dn. 30 marca 2015 r.

Raport przeglądowy dla substancji podstawowej – lecytyn, sfinalizowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy w dniu 29 maja 2015 z myślą o zatwierdzeniu lecytyny jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

                          

16.

Olej słonecznikowy

Nr CAS: 8001-21-6

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1978 z dnia 11 listopada 2016 r. (DZ. Urz. UE L 305 z dnia 12.11.2016, str. 23)

SANTE/10875/2016 z dn. 7 października 2016 r.

Końcowe Sprawozdanie z przeglądu dotyczącego substancji podstawowej olej słonecznikowy sfinalizowane w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz na posiedzeniu w dniu 7 października 2016 r. w związku z zatwierdzeniem oleju słonecznikowego jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009

Olej z nasion słonecznika (olej słonecznikowy) uzyskuje się z nasion słonecznika (nasion Helianthus annuus L.)

                          

 

III. PROCES ZATWIERDZANIA SUBSTANCJI PODSTAWOWYCH

Substancje podstawowe zgodnie z przepisami art. 23 w/w rozporządzenia podlegają procedurze zatwierdzenia z udziałem Komisji Europejskiej (DG SANTE) oraz Europejskiego Biura do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Wniosek w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej składany jest do DG SANTE przez państwo członkowskie lub jakąkolwiek zainteresowaną stronę (wzór wniosku określony został w załączniku I do wytycznej Komisji „Working document for application of basic substance to be approved in compliance with article 23 of Regulation (EC) No 1107/2009” SANCO/10363/2012 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_basic-subst_guidance.pdf ).

Do wniosku w sprawie zatwierdzenia należy załączyć następujące informacje:

  • wszelkie dostępne oceny możliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt albo na środowisko przeprowadzone zgodnie z innymi (niż rozporządzenie 1107/2009) przepisami wspólnotowymi regulującymi stosowanie tej substancji oraz
  • inne istotne informacje dotyczące możliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko.

Po otrzymaniu wniosku w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej DG SANTE zwraca się do EFSA o opinię lub o pomoc naukową lub techniczną.

W terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku EFSA przedstawia DG SANTE opinię lub wyniki swoich prac.

Następnie DG SANTE w terminie 6 miesięcy od otrzymania stanowiska EFSA przygotowuje projekt sprawozdania podsumowującego wyniki prac oraz
w zależności od rezultatu oceny projekt rozporządzenia w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia.

Po akceptacji i przegłosowaniu projektów przez Stały Komitet (przedstawiciele wszystkich państw członkowskich) decyzja w drodze rozporządzenia Komisji publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu zatwierdzania substancji podstawowych zawarte są w wytycznej Komisji „Working document for application of basic substance to be approved in compliance with article 23 of Regulation (EC) No 1107/2009” SANCO/10363/2012 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_basic-subst_guidance.pdf

Zmodyfikowany przez: Rafał Lalik E-mail: rafal.lalik@minrol.gov.pl Data utworzenia: 30.08.2016 08:24:38 Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2017 08:55:08 Statystyka strony: - odsłon

OGŁOSZENIA archiwum

Aktualnie brak ogłoszeń.