Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

substancje podstawowe

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

substancje podstawowe
/ autor: Rafał Siemiątkowski / - odsłon

Substancje podstawowe zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.)

Lp.

Nazwa zwyczajowa substancji podstawowej

Dokument zatwierdzenia

sprawozdanie z oceny - nieformalne tłumaczenie

 

1.

 

Equisetum arvense L.

Nr CAS : nieprzypisany

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 462/2014 z dnia 5 maja 2014 r. (DZ. Urz. UE L 134 z dnia 7.5.2014, str. 28)

 

SANCO/12386/2013 z 20.03.2014r.

Końcowe sprawozdanie z oceny substancji podstawowej Equisetum arvense L. sfinalizowane na Stałym Komitecie ds. Produktów Spożywczych, Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt na posiedzeniu dnia 20 maja 2014r. dotyczące akceptacji

Equisetum arvense L. jako substancji podstawowej, w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009

pobierz (175,62 kB)

 

2.

 

Chlorowodorek chitozanu

Nr CAS: 9012-76-4

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 563/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ( DZ. Urz. UE L 156 z dnia 24.5.2014, str. 5)

 

SANCO/12388/2013 z 20.03.2014r.

Końcowe sprawozdanie z oceny substancji podstawowej chlorowodorku chitozanu  sfinalizowane na Stałym Komitecie ds. Produktów Spożywczych, Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt na posiedzeniu dnia 20 maja 2014 r. dotyczącym akceptacji

chlorowodorku chitozanu jako substancji podstawowej, w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009

 

pobierz (59,21 kB)

 

3.

 

Sacharoza

Nr CAS: 57-50-1

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014r. ( DZ. Urz. UE L 251 z dnia 23.8.2014, str. 16)

 

SANCO/11406/2014 z 11.07.2014r.

Końcowe sprawozdanie z oceny substancji podstawowej sacharozy sfinalizowane na Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz podczas posiedzenia z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczącym akceptacji sacharozy jako substancji podstawowej, w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009

pobierz (35,01 kB)

4.

Salix spp. cortex

Nr CAS: nieprzypisany

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1107 z dnia 8 lipca 2015 r.

(DZ. Urz. UE L 181 z dnia 9.7.2015, str. 72)

SANCO/12173/2014-rev.4 z 29.05.2015 r.

Raport końcowy dla substancji podstawowej Salix spp. cortex Stałego Komitetu ds. roślin, Zwierzą™, Żywności oraz Pasz na spotkaniu 29 maja 2015 r. w świetle zaakceptowania Salix spp cortex jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem 9WE) nr 1107/2009

5.

Ocet 

Nr CAS: 90132-02-8 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1108 z dnia 8 lipca 2015 r.

(DZ. Urz. UE L181 z 9.7.201, str. 75) 

SANCO/12896/2014-wer.1 27.03.2015 r.

Raport końcowy dla substancji podstawowej ocet Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności oraz Pasz na spotkaniu 29 maja 2015 r.
w świetle zaakceptowania octu jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 dnie z Rozporządzeniem 9WE) nr 1107/2009

Zmodyfikowany przez: Rafał Lalik E-mail: rafal.lalik@minrol.gov.pl Data utworzenia: 10.06.2015 12:24:34 Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2017 15:05:43 Statystyka strony: - odsłon