Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostki Certyfikujące

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Upoważnione Jednostki Certyfikujące w Rolnictwie Ekologicznym w Polsce
spełniające wymagania określone w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.).

Lista jednostek certyfikujących w Polsce – stan na dzień 24.05.2018 r.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 14:02:20 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 10:48:08 Statystyka strony: - odsłon