Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

<B>Program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajo

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

31.05.2011 r.

KOMUNIKAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”
(Monitor Polski Nr 39, poz. 450 z 2011 r.)

13.05.2011 r.

Uchwała nr 46/2011 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 13.05.2011 13:11:47 Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2011 15:45:53 Statystyka strony: - odsłon