Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach produc

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
/ autor: Administrator User / - odsłon

(Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn. zm.)

Rozporządzenia do ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw:
(Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn. zm.)

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2001 r.
  (M.P. z 2002 r. Nr 8 poz. 160)
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2002 r.
  (M.P. z 2003 r. Nr 9 poz. 141)
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.
  (M.P. z 2004 r. Nr 9 poz. 135)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych
  (Dz. U. Nr 133 poz. 938)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
  (Dz. U. Nr 72 poz. 424)
Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.06.2008 13:49:15 Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2008 13:49:15 Statystyka strony: - odsłon