Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie na

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
/ autor: Administrator User / - odsłon

(Dz. U. Nr 208, poz. 1539, z 2008 r. Nr 171 poz. 1056 i Nr 216 poz. 1368, z 2009 Nr 3 poz. 11, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 800)

Rozporządzenia do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
(Dz. U. Nr 208, poz. 1539, z 2008 r. Nr 171 poz. 1056 i Nr 216 poz. 1368, z 2009 r. Nr 3 poz. 11, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 800)
 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 2 poz. 23)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 7 poz. 55)
 3. Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego "miodówka witosławska" na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
  (Dz. Urz. MRiRW z 2007 r. Nr 18 poz. 24)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  (Dz. U. Nr 21 poz. 129)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej
  (Dz. U. Nr 24 poz. 154)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 9 poz. 47)
Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 12.07.2012 14:30:03 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2012 14:30:03 Statystyka strony: - odsłon