Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji nie

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
/ autor: Administrator User / - odsłon

(Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2059, z 2004 r. Nr 6 poz. 40, Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 14 poz. 115, Nr 141 poz. 1182, z 2008 r. Nr 52 poz. 303 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 98 poz. 817)

Rozporządzenia do ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2059, z 2004 r. Nr 6 poz. 40, Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 14 poz. 115, Nr 141 poz. 1182, 2008 r. Nr 52 poz. 303 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 98 poz. 817)

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
  (Dz. U. Nr 129 poz. 1371)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkigo włókna lnianego lub włókna konopnego
  (Dz. U. Nr 131 poz. 1407, Dz. U. z 2006 r. Nr 60 poz. 426)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych
  (Dz. U. Nr 152 poz. 1606, z 2005 r. Dz. U. Nr 159 poz. 1337)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania
  (Dz. U. Nr 222 poz. 2257, Dz. U. z 2006 r. Nr 60 poz. 427)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego
  (Dz. U. Nr 238 poz. 2400)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2004/2005
  (Dz. U. Nr 286 poz. 2885)
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi za 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2005/2006
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 2 poz. 11 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 159 poz. 1127)
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 1 poz. 6)
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2005/2006
  (Dz. U. Nr 159 poz. 1126)
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2007/2008
  (Dz. U. Nr 250 poz. 1878)
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007
  (Dz. U. Nr 138 poz. 870)
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007
  (Dz. U. Nr 165 poz. 1030)
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009
  (Dz. U. Nr 235 poz. 1605)
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009
  (Dz. U. Nr 235 poz. 1606)
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych za rok gospodarczy 2007/2008
  (Dz. U. Nr 146 poz. 1186)
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego za rok gospodarczy 2007/2008
  (Dz. U. Nr 146 poz. 1187)
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włónka lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 37)
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodaczym 2009/2010
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 38)
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2010 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych za rok gospodarczy 2008/2009
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 175 poz. 1186)
Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.10.2010 15:20:34 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2010 15:20:34 Statystyka strony: - odsłon