Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji ry

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
/ autor: Administrator User / - odsłon

(Dz. U. z 2013 r. poz. 50 oraz poz. 1272)

Rozporządzenia do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i prztworów mlecznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 50 oraz poz. 1272)

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół           (na podstawie art. 56 ww. ustawy)
  (Dz. U. Nr 112 poz. 1186)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku
  (Dz. U. Nr 194 poz. 1997)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym oraz wzoru zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego
  (Dz. U. Nr 220 poz. 2236)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance
  (Dz. U. Nr 68 poz. 604)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła
  (Dz. U. Nr 80 poz. 701)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wzoru miesięcznego rejestru mleka i przetworów mlecznych oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości mleka i przetworów mlecznych
  (Dz. U. Nr 88 poz. 751)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół
  (Dz. U. Nr 105 poz. 880)
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku
  (Dz. U. Nr 154 poz. 1292)
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy
  (Dz. U. Nr 160 poz. 1353)
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007
  (Dz. U. Nr 107 poz. 725)
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2006/2007
  (Dz. U. Nr 197 poz. 1451)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008
  (Dz. U. Nr 102 poz. 692 oraz Nr 201 poz. 1449)
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty
  (Dz. U. Nr 147 poz. 1039 i z 2009 r. Dz. U. Nr 201 poz. 1545)
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wielkości indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę
  (Dz. U. Nr 158 poz. 1112)
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008
  (Dz. U. Nr 182 poz. 1307)
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2007/2008
  (Dz. U. Nr 205 poz. 1491)
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009
  (Dz. U. Nr 102 poz. 653)
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009
  (Dz. U. Nr 195 poz. 1206)
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009
  (Dz. U. Nr 224 poz. 1479)
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010
  (Dz. U. Nr 99 poz. 827)
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw
  (Dz. U. Nr 137 poz. 1125)
 22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2009/2010
  (Dz. U. Nr 193 poz. 1493)
 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2009/2010
  (Dz. U. Nr 200 poz. 1538)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011
  (Dz. U. Nr 158 poz. 1061)
 25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011
  (Dz. U. Nr 212 poz. 1392)
 26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011
  (Dz. U. Nr 230 poz. 1517)
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012
  (Dz. U. Nr 114 poz. 662)
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012
  (Dz. U. Nr 124 poz. 700)
 29. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012
  (Dz. U. Nr 245 poz. 1460)
 30. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2011/2012
  (Dz. U. Nr 261 poz. 1561)
 31. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 646)
 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 656)
 33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 716)
 34. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013
  (Dz. U. poz. 1280)
 35. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013
  (Dz. U. poz. 1290)
 36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 623)
 37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 721)

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 18.08.2014 15:26:51 Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2014 15:26:51 Statystyka strony: - odsłon