Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Brytyjskie wytyczne dla producentów żywności

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Brytyjskie wytyczne dla producentów żywności
25 stycznia 2008 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych wychodząc naprzeciw potrzebom producentów środków spożywczych umieszczać będzie na stronie internetowej tłumaczenia wytycznych opracowanych przez Food Standards Agency (służbę kontrolną działającą w Wielkiej Brytanii). Wytyczne opracowane przez FSA stanowią wytyczne, z których mogą korzystać producenci żywności, konsumenci, inspektorzy i inni uczestnicy obrotu rynkowego. Wytyczne zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów (głównie dyrektyw unijnych wdrożonych przepisami do prawa krajowego). Niniejsze wytyczne są pewnego rodzaju wskazówkami, których celem jest dostarczenie nieformalnych, nieoficjalnych informacji, które należy rozpatrywać w kontekście stosownych przepisów prawa. Wytycznych tych nie należy traktować jako wykładni lub interpretacji prawa, gdyż należy to do wyłącznych uprawnień Trybunałów. Są one jedynie materiałem pomocniczym dla producentów żywości. Ostateczną odpowiedzialność za potwierdzenie, iż podejmowane działania są zgodne z prawem ponoszą poszczególni przedsiębiorcy. Polskie tłumaczenia zostały opatrzone w niektórych przypadkach komentarzami, gdyż niektóre wymagania brytyjskie, zwyczaje żywieniowe oraz różnice językowe mogłyby niekiedy prowadzić do dezorientacji polskich producentów. Kolejne tłumaczenia wytycznych będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej.

Należy zaznaczyć, iż teksty wytycznych w angielskiej wersji językowej dostępne są również na stronie internetowej:
http://www.food.gov.uk/foodindustry/guidancenotes/labelregsguidance/

Ponadto, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie wymagań krajowych
i unijnych dotyczących poszczególnych produktów rolno-spożywczych można kontaktować się z Departamentem Rynków Rolnych:

- w odniesieniu do wymagań dotyczących napojów alkoholowych:
w Wydziale Wyrobów Winiarskich i Napojów Spirytusowych, tel. (0 22) 623 14 24
- w odniesieniu do wymagań dotyczących miodu:
w Wydziale Rynku Mięsa, Drobiu, Jaj i Miodu, tel. (0-22) 623 23 16
- w odniesieniu do wymagań dotyczących kazein, kazeinianów, mleka zagęszczonego i mleka w proszku
w Wydziale Mleczarstwa, tel. (0-22) 623 21 60
- w pozostałym zakresie:
w Wydziale Jakości i Normalizacji, tel. (0-22) 623 20 43

PODAWANIE INFORMACJI O POCHODZENIU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH(07.05.2008 r.)

WYMOGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW „ŚWIEŻY”, „CZYSTY”, „NATURALNY” ITP. W ZNAKOWANIU ŻYWNOŚCI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW GWARANCJI DLA ŻYWNOŚCI

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 25.01.2008 11:59:38 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2008 15:06:06 Statystyka strony: - odsłon