Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja nt. błedu w decyzji Komisji (WE) z dnia

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nt. błedu w decyzji Komisji (WE) z dnia 11.03.2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (2005/240/WE)
/ autor: Administrator User / - odsłon

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 5.04.2005 r. zaadresowanym do Komisji Europejskiej zgłosiło wątpliwości co do prawidłowości opisu urządzeń Ultra-Fom 300 i Autofom zamieszczonych w decyzji Komisji (WE) z dnia 11.03.2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (2005/240/WE).

Komisja Europejska w piśmie z dnia 22 kwietnia 2005 r. poinformowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozpoczęciu prac nad nową decyzją zmieniającą decyzję 2005/240/WE w celu uwzględnienia wątpliwości zgłoszonych przez Polskę.

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 13.05.2005 12:42:07 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2005 12:42:07 Statystyka strony: - odsłon