Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezentacje pokonferencyjne z I Międzynarodowych T

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacje pokonferencyjne z I Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon
 • „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej - Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
 • Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – Pani Madelene Johansson, Pan Jan Hansson
 • Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009
  - Pan Krzysztof Łopaciński
 • Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie świętokrzyskim, szanse i bariery
  - Pan Jacek Kowalczyk
 • Rola Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w rozwoju turystyki wiejskiej
  - Pani Bożena Chwiałkowska
 • Wsparcie agroturystyki w ramach instrumentów wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pani Iwona Nurzyńska
 • Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej
  - Pan Grzegorz Rusak, Pan Igor Marek Hutnikiewicz
 • Promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” - Pan Cezary Molski
 • Zarządzanie marketingowe ofertą turystyczną na obszarach wiejskich – Pani Danuta Dudkiewicz
 • Dziedzictwo kulturowe w innowacyjnych produktach turystycznych - Pan Dariusz Dąbek
 • Wokół Miejsca Mocy - Kraina Legend Świętokrzyskich (warsztat) – Pani Anna Łubek
 • „Garncarski Szlak” – Ścieżka turystyczna po terenie dawnego ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej (warsztat) – Pani Małgorzata Wisz
 • Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów (warsztat) - Pani Małgorzata Wyrwicz
 • Wsparcie turystyki na obszarach wiejskich – Pan Andrzej Hałasiewicz
 • Wsparcie turystyki na obszarach wiejskich (warsztat)– Pan Andrzej Hałasiewicz, Pani Mirosława Mochocka, Pan Piotr Sadłocha, Pani Beata Szubińska, Pan Krzysztof Janiak

Warsztaty dla młodzieży w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach:

 • „Turystyka na obszarach wiejskich szansą na przyszłość” - Pani Agnieszka Piotrowska-Piątek
 • Preferencje w wyborze kierunku studiów przez młodzież wiejską (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) - Pan Roman Malarz, Pani Renata Rettinger, Pan Witold Warcholik


Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.05.2009 10:53:32 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2009 12:25:50 Statystyka strony: - odsłon