Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuro Administracyjno-Budżetowe

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Administracyjno-Budżetowe
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

BIURO ADMINISTRACYJNO-BUDŻETOWE realizuje zadania dotyczące spraw finansowych, budżetowych, administracyjnych i obsługi technicznej w Ministerstwie oraz ochrony przeciwpożarowej, a także zapewnia administrowanie siecią teleinformatyczną.

Sekretariat: tel. 22 623 11 59, 22 623 12 74; fax: 22 623 17 38
e-mail: sekretariat.bab@minrol.gov.pl 

Telefon:

Dyrektor

Teresa Hernik

22 623 11 59

z-ca Dyrektora
ds. administracyjnych, płac i ubezpieczeń społecznych

Marcin Mauer

22 623 11 59

z-ca Dyrektora
ds. obsługi technicznej, zaopatrzenia i transportu

-----------

-----------

z-ca Dyrektora
ds. informatyzacji

Marek Słowikowski

22 623 12 74

Struktura organizacyjna

Główny Księgowy

Jolanta Miecznikowska-Pawlak

22 623 12 31

Wydział
Budżetowo-Rachunkowy

Naczelnik
Beata Lasota

22 623 13 46

Wydział
Księgowości i Sprawozdawczości

Naczelnik
Maria Szatanik

22 623 11 21

Wydział
Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Naczelnik
Grażyna Smaczyńska

22 623 23 71

Wydział
Kancelarii Ogólnej

Naczelnik
Alicja Roszczypała

22 623 24 64

Wydział
Administracyjny

Naczelnik
Daniel Słowik

22 623 11 96

Wydział
Zaopatrzenia i Ewidencji Mienia

Główny specjalista kierujący pracą Wydziału
Dorota Bronakowska

22 623 23 75

Wydział
Obsługi Technicznej

Naczelnik
Maciej Łuniewski

22 623 12 59

Wydział
Transportu

Naczelnik
Maciej Kaczmarek

22 623 12 13

Wydział
Serwisu Sprzętu Teleinformatycznego

Naczelnik
Tomasz Wojdat

22 623 16 04

Wydział
Teleinformatyki

Naczelnik
Piotr Piotrowski

22 623 22 20

Samodzielne Stanowisko
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

Elżbieta Wasilewska

22 623 12 64

Samodzielne Stanowiska
ds. Socjalnych

Aneta Kilanowska
Janina Antoniak

22 623 17 77
22 623 11 62

Archiwum zakładowe
- dział akt osobowych

Rafał Siemiątkowski
Bożena Perzyna
Bożena Wojciechowska

22 623 27 37
22 623 11 67
22 623 28 07

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 14:57:52 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2017 11:51:46 Statystyka strony: - odsłon