Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Hodowli i Ochrony Roślin
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT HODOWLI I OCHRONY ROŚLIN realizuje zadania Ministra dotyczące hodowli roślin i nasiennictwa, nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin, rejestracji środków ochrony roślin, nawożenia i oceny wpływu na środowisko glebowo-wodne, rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, jakości zdrowotnej materiału biologicznego, ochrony zasobów genowych, roślin zmodyfikowanych genetycznie oraz rolnictwa ekologicznego.

Sekretariat: tel. 22 623 21 51; fax: 22 623 17 81
e-mail: sekretariat.hor@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Bogusław Rzeźnicki

22 623 27 10

z-ca Dyrektora
ds. ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego

Krzysztof Kielak

22 623 10 17

z-ca Dyrektora
ds. hodowli roślin i nawożenia

Krzysztof Smaczyński

22 623 25 54

        

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:10:20 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 10:24:32 Statystyka strony: - odsłon