Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rynków Rolnych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Rynków Rolnych
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH realizuje zadania Ministra dotyczące regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, statystyki rolnej, rolniczej informacji rynkowej, restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego, jakości handlowej żywności, normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych, informacji i promocji dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych, a także nadzoru nad Agencją Rynku Rolnego oraz podległości Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie objęte zakresem działania innych departamentów.

Sekretariat: tel. 22 623 16 32; 22 623 18 45; fax: 22 623 23 00
e-mail: sekretariatrr@minrol.gov.pl

Telefon:

Dyrektor

Jerzy Dąbrowski

22 623 23 56

z-ca Dyrektora
ds. produktów roślinnych, produktów ogrodniczych oraz rozwoju spółdzielczości, grup i organizacji producentów

Marian Borek

22 623 22 80

z-ca Dyrektora
ds. produktów zwierzęcych, informacji rynkowej i statystyki rolnej, wyrobów alkoholowych

-----------

-----------

z-ca Dyrektora
ds. koordynacji promocji, wsparcia mechanizmów promocji, Programu Poznaj Dobrą Żywność

Elwira Zdrodowska

22 623 23 33

     

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 15:18:48 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 10:46:01 Statystyka strony: - odsłon