Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podsekretarz Stanu - Ryszard Zarudzki

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Podsekretarz Stanu - Ryszard Zarudzki
02 grudnia 2015 / autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Ryszard Janusz Zarudzki

Podsekretarz Stanu

Data urodzenia:

07.07.1959 r., Sienno

Stan cywilny:

żonaty

Wykształcenie:

1994-1997

doktorat – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Zootechniki

1993 i 1995

Stypendysta Justus-Liebieg Universitat, Grunlandwirstschaft und Futterbau, Giessen (Hesja), stypendium Funduszu PHARE

1984-1987

Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy z zakresu szkolnictwa zawodowego

1980-1985

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Zootechniki

1974-1979

Technikum Rolnicze w Karolewie im. Bronisława Zamojdzina

Przebieg pracy:

XI 2015

podsekretarz stanu MRiRW

2011-2015

działalność gospodarcza – ekspertyzy, szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy UE, w tym II filar WPR

2008-2011

główny specjalista ARiMR, Oddział Pomorski

2007

dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Pomorski Urząd Wojewódzki

2006, 2007-2008

dyrektor, ARiMR, z-ca dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

2006

wykładowca i współautor Studium Podyplomowego Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Centrum Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego

2004-2005

wykładowca Fundusze Strukturalne – Pozyskiwanie i Sprawozdawczość, Wyższa Szkoła Bankowa

2000-2005

wykładowca na studiach podyplomowych – Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

2000-2006

ekspert ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, centrum Europejskie – Uniwersytet Gdański

1997-2006

główny specjalista i kierownik zadań zleconych, zarządzanie funduszami strukturalnymi dla wsi i rolnictwa, I i II filar WPR, grupy producentów rolnych, w ramach Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dział Ekonomiki i Marketingu

1997-2000

ekspert, trener, moderator, Fundacja Fundusz Współpracy, Program „Agrolinia 2000”

1987-1997

pracownik naukowy, asystent, Wydział Zootechniki, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Ponadto:

2011-2015

członek Zespołu Rolnego PiS

2005-2010

współzałożyciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, członek Zarządu

2005-2006

ekspert w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW

2004

kierownik grupy roboczej ds. regulacji wybranych rynków rolnych w ramach WPR

2002-2015

wsparcie lokalnych społeczności wiejskich w opracowaniu Planów Odnowy Miejscowości, współpraca przy opracowaniu Lokalnych Strategii Rozwoju (PROW 2007-2013 i 2014-2020), Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

2001-2005

Przedstawiciel PIP-H w Komitecie Rolnictwa i Obrotu Rolnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

1987-2005

autor lub współautor prac naukowych, popularno-naukowych z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej, popularnych z zakresu Wspólnotowej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (I i II Filaru)

Przynależność partyjna:

Prawo i Sprawiedliwość

Oświadczenia o stanie majątkowym:

 - 31.12.2017 r.
 - 31.12.2016 r.
 - 31.03.2016 r.
 - 19.11.2015 r.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.12.2015 15:11:21 Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018 14:48:24 Statystyka strony: - odsłon