Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Radca Generalny - Zofia Krzyżanowska

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Radca Generalny - Zofia Krzyżanowska
08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

Zofia Krzyżanowska

Zofia Krzyżanowska

Radca Generalny

Data urodzenia

14 stycznia 1952 r.

Wykształcenie

dr inż. nauk rolniczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 1974

Staże zagraniczne

1978 – 1979

Departament Ekonomiki Rolnictwa, College of Agriculture, University of Baghdad - 3 miesiące

1988

staż w Ball State University (USA), Departament of Economics oraz w University of Idaho – 4 miesiące

1989

Uniwersytet w Padwie, praca w ramach polsko-włoskiego projektu badawczego "Changes In Agricultural policy In East European Countries" - 3 miesiące

1992

Scottish Agricultural College, Aberdeen (w ramach programu TEMPUS – 3 miesiące), szkolenie w zakresie handlu zagranicznego, ekonomiki rolnictwa i marketingu

Przebieg pracy zawodowej

od lutego 2008

Radca Generalny

od września 2007

Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich

od 01 czerwca 2005

Radca Generalny

od 01 lutego 2004

Radca Ministra

od 01 kwietnia 2003

podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

od 01 czerwca 1999

konsultant ds. ekonomicznych FAPA/SAEPR

1998-1999

wicedyrektor SAERP/FAPA

od 1994

starszy ekonomista w sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)

1982

adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW

1975

starszy asystent w SGGW

od 1974

w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej SGGW

Członkostwo w organizacjach zawodowych

Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych (EAAE)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych (IAAE)

Zespół Ekspertów przy Agencji Rynku Rolnego

Stan cywilny

zamężna

Przynależność partyjna

bezpartyjna

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 14:50:34 Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2014 12:32:39 Statystyka strony: - odsłon