Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jacek Bogucki

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

02 grudnia 2015 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Jacek Bogucki

Sekretarz Stanu

Data urodzenia:

13.02.1959 r., Wysokie Mazowieckie

Wykształcenie:

1977-1982

studia wyższe na Wydziale Mechanicznym; kierunek Naprawa i Eksploatacja Pojazdów, Politechnika Lubelska

Przebieg pracy:

2015

sekretarz stanu MRiRW

2007

wiceminister MRiRW

od X 2005

Poseł na Sejm RP (członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

XI 1998-X 2005

Starosta Wysokomazowiecki

VI 1990-XI 1998

Wójt Gminy Czyżew Osada

od XI 1989

prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego

XI 1982-VIII 1989        

nauczyciel matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej w Siennicy Lipusach, prowadził gospodarstwo rolne

Działalność społeczna:

2003-2007

Członek Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

od 2006

Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych

2000-2003

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

2000-2003

Członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

1999-2002

Członek zarządu, a od 2003 r. do 2007 r. Wiceprezes Związku Powiatów Polskich

1999-2000

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

1998-2005 

Radny Powiatu Wysokomazowieckiego

1990-1998

Radny Gminy Czyżew-Osada

1989-1990

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

1989-1990

Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Czyżewie

1988-1990

Przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

Oświadczenia o stanie majątkowym:

 - 22.03.2018 r.
 - 31.03.2017 r.
 - 30.03.2016 r.
 - 19.11.2015 r.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.12.2015 14:38:10 Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018 14:54:15 Statystyka strony: - odsłon