Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostki podległe i nadzorowane

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki podległe i nadzorowane
10 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH
PRZEZ
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. 2018, poz. 182)

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. 22 623 29 00, 22 623 29 01
fax: 22 623 29 98, 22 623 29 99
Główny Inspektor - Andrzej Romaniuk

Poprzednie oświadczenia:


z-ca - Magdalena Świderska

2) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 11
tel. 22 652 92 90, 22 620 28 24, 22 620 28 25
fax: 22 654 52 21
Główny Inspektor - Andrzej Chodkowski

Poprzednie oświadczenia:


z-ca - Tadeusz Łączyński

Poprzednie oświadczenia:


3) Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. 22 623 17 17, 22 623 20 88
fax: 22 623 14 08
Główny Lekarz Weterynarii - Paweł Niemczuk

Poprzednie oświadczenia:


z-ca - Krzysztof Jażdżewski

 oświadczenie o stanie majątkowym (.pdf 104 KB)

Poprzednie oświadczenia:

 pobierz plik (.pdf 136 KB)

 pobierz plik (.pdf 142 KB)

 pobierz plik (.pdf 171 KB)

 pobierz plik (.pdf 84 KB)

z-ca - Jacek Kucharski

4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie
00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190
tel. 22 592 65 90
fax: 22 592 66 50
Prezes - Adam Sekściński

Poprzednie oświadczenia:


z-ca - Janina Pszczółkowska

 oświadczenie o stanie majątkowym (.pdf 145 KB)

Poprzednie oświadczenia:

 pobierz plik (.pdf 162 KB)

 pobierz plik (.pdf 151 KB)

z-ca - Andrzej Kneć
z-ca - Krzysztof Retyk

5) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
05-075 Warszawa - Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
tel. 22 773 42 55, 22 773 52 42
fax: 22 773 42 55
Dyrektor - Wojciech Lipiński
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze

6) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 3
tel. 22 632 01 42, 22 632 01 59
fax: 22 632 01 15
Dyrektor - Leszek Sobolewski

7) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel. 22 729 66 34 do 38
fax: 22 729 72 91
Dyrektor - Jacek Węsierski

8) Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 8
tel. 71 339 80 21 (22), 71 339 86 56
fax: 71 339 79 12
e-mail: sekretariat@dodr.pl
p.o. Dyrektora - Marek Tarnacki

9) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 14
fax: 52 386 72 27
e-mail: sekretariat@kpodr.pl
Dyrektor - Ryszard Kamiński

10) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
24-130 Końskowola, ul. Pożowska 8
tel. 81 889 06 00, 81 881 62 85
fax: 81 881 66 63
e-mail: wodr@wodr.konskowola.pl
Dyrektor - Sławomir Plis

11) Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
66-100 Sulechów, Kalsk 91
tel. 68 385 20 91 do 96
fax: 68 385 28 68
e-mail: sekretariat@lodr.pl
Dyrektor - Jerzy Bielawski

12) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
95-011 Bratoszewice, ul. Nowości 32
tel. 42 719 89 28, 719 89 29, 719 60 67, 719 60 83
fax: 42 719 66 99
e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl, sekretariat@lodr-bratoszewice.pl
Dyrektor - Marek Sarwa

13) Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
32-082 Bolechowice, os. XXXV-lecia PRL 9
tel. 12 285 21 13 (14)
fax: 12 285 11 07
e-mail: sekretariat@modr.pl
Dyrektor - Marek Kwiatkowski

14) Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98
tel. 22 571 61 00
fax:
e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl
Dyrektor - Sławomir Piotrowski

15) Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1
tel. 77 412 52 97, 412 53 27, 412 53 91
fax: 077 412 53 68, 412 53 67
e-mail: sekretariat@oodr.pl
Dyrektor - Jarosław Nosal

16) Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146
tel. 17 87 01 507
fax: 17 87 01 502
e-mail: boguchwala@podrb.pl
Dyrektor - Robert Pieszczoch

17) Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo, ul. Szepietowo-Wawrzyńce 64
tel. 86 275 89 00
fax: 86 275 89 20
e-mail: wpodr@zetobi.com.pl
p.o. Dyrektora - Adam Niebrzydowski

18) Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3
tel. 58 326 39 00
fax: 58 309 09 45
e-mail: sekretariat@podr.pl
Dyrektor - Andrzej Dolny

19) Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
26-200 Końskie, ul. Piotrkowska 30
tel. 41 372 22 84 do 86
fax: 41 372 34 86
e-mail: modliszewice@sodr.pl
p.o. Dyrektora - Jerzy Pośpiech

20) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126
tel. 34 377 01 01
fax: 34 36 20 489
e-mail: sodr@odr.net.pl
Dyrektor - Marek Dziubek

21) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91
tel. 89 535 76 84
fax: 89 526 44 39
e-mail: sekretariat@w-modr.pl
Dyrektor - Damian Godziński

22) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
tel. 618 685 272, 618 630 411
fax: 618 685 660
e-mail: wodr@wodr.poznan.pl
Dyrektor - Wiesława Nowak

23) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel. 91 561 37 00 - 02
fax: 91 561 37 91
e-mail: barzkowice@home.pl
Dyrektor - Adam Kalinowski

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
tel. 22 661 72 72
Dyrektor Generalny - Witold Strobel
z-ca - Waldemar Sochaczewski
z-ca - Andrzej Sutkowski
z-ca - Sylwia Iwańczuk
z-ca - Janusz Zaniewski
p.o. z-cy - Michał Wiśniewski

2) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33
tel. 22 318 42 20
fax: 22 318 53 30
Prezes - Maria Fajger
z-ca - Beata Orzołek
z-ca - Krzysztof Szymborski
z-ca - Marek Deutsch
p.o. z-cy - Tomasz Nowakowski
p.o. z-cy - Arkadiusz Szymoniuk

3) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie
00-950 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66
tel. 22 826 60 41
fax: 22 826 01 57
Dyrektor - Zbigniew Filipkowski

4) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36
tel. 22 606 36 00, 22 849 01 71
fax: 22 849 04 26
Dyrektor - Artur Hugo Świergiel

5) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
tel. 22 826 61 17, 22 505 44 44
fax: 22 827 19 60
Dyrektor - Andrzej Kowalski

6) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
05-870 Błonie, Radzików
tel. 22 725 45 36, 22 725 36 11
fax: 22 725 47 14, 22 731 96 17
Dyrektor - Henryk Bujak

7) Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
60-318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20
tel. 61 864 90 01, 61 864 90 00
fax: 61 867 63 01, 61 864 91 39, 61 867 11 75
Dyrektor - Bożena Łozowicka

8) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
tel. 46 833 34 34
fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl
Dyrektor - Małgorzata Korbin

9) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
05-090 Raszyn, Falenty, ul. Hrabska 3
tel. 22 628 37 63, 22 720 05 31 w. 102
fax: 22 628 37 63
Dyrektor - Wacław Strobel

10) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
tel. 81 886 49 60, 81 886 34 21
fax: 81 886 45 47
Dyrektor - Wiesław Oleszek

11) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
60-630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 b
tel. 61 845 58 65, 61 845 58 00, 61 848 00 61
fax: 61 841 78 30
Dyrektor - Robert Sobków

12) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
31-047 Kraków, ul. Sarego 2
tel. 12 357 25 00
fax: 12 422 80 65
Sekretariat Balice:
32-083 Balice, ul. Krakowska 1
tel. 12 357 27 00, 12 357 28 00
fax: 12 258 81 36
Dyrektor - Maciej Pompa-Roborzyński

13) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
tel. 81 889 32 64, 81 889 32 61, 81 889 30 00
fax: 81 887 71 00, 81 886 25 95
Dyrektor - Krzysztof Niemczuk

14) Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie
02-684 Warszawa, ul. Puławska 266
tel. 22 853 17 15, 22 843 11 32
fax: 22 852 31 29
Prezes - Tomasz Chalimoniuk

15) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
63-022 Słupia Wielka
tel. 61 285 23 41 do 47
fax: 61 285 35 58
Dyrektor - Edward Gacek

Poprzednie oświadczenia: pobierz plik (.pdf 120 KB)

 pobierz plik (.pdf 123 KB)

 pobierz plik (.pdf 147 KB)

16) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 130
Dyrektor - Ryszard Winter

17) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
66-300 Międzyrzecz, ul. Międzyrzecka 7a
tel. 95 741 32 18
fax: 95 741 32 02
e-mail: zsckr-bobowicko@wp.pl
Dyrektor - Roman Nowak

18) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
46-233 Bąków, Bogdańczowice 1a
tel. 77 413 18 04
fax: 77 413 18 04
e-mail: sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl
Dyrektor - Mirosław Krzyształowicz

19) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie
76-009 Bonin
tel. 94 342 28 92
fax: 94 342 16 73
e-mail: szkola@zsbonin.pl
Dyrektor - Dorota Kinga Grabarek

20) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie
89-350 Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo 69
tel. 67 287 44 11
fax: 67 287 45 69
e-mail: brzostowo@wp.pl  
Dyrektor - Dariusz Kujawski

21) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
85-836 Bydgoszcz, ul. Filmowa 1
tel. 52 372 62 65
fax: 52 372 02 30
e-mail: zsogrodniczych@wp.pl
Dyrektor - Andrzej Wiosna

22) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej
38-300 Gorlice, Bystra 156
tel. 18 351 31 69
fax: 18 351 31 69
e-mail: zsabystra@op.pl
Dyrektor - Józef Warchoł

23) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu
28-425 Złota, Chroberz, ul. Parkowa 11
tel. 41 356 40 03
fax: 41 356 40 24
e-mail: sekretariat@zsrchroberz.pl
Dyrektor - Jerzy Trzepatowski

24) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie
14-330 Małdyty, Dobrocin 3
tel. 89 758 17 15
fax: 89 758 17 15
e-mail: sekret.dobrocin@interia.pl
Dyrektor - Andrzej Dzieliński

25) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Dobryszycach
97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna 4
tel. 44 681 11 91
fax: 44 681 11 91
e-mail: zsr_dobryszyce@pro.onet.pl
Dyrektor - Wiesław Olejnik

26) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 2
tel. 77 485 30 11
fax: 77 485 30 12
e-mail: cku_zsr_glubczyce@wodip.opole.pl
Dyrektor - Bogusław Chochowski

27) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
06-120 Winnica, ul. Golądkowo 41G
tel. 23 691 40 73
fax: 23 691 40 83
e-mail: zsrgoladkowo@tlen.pl 
Dyrektor - Ewa Leszczyńska

28) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie
06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 18b
tel. 23 671 30 31
fax: 23 671 30 31
e-mail: bratne@ci.home.pl
Dyrektor - Wiesława Gąsiorowska

29) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
38-316 Wysowa Zdrój, Hańczowa 80
tel. 18 353 20 04
fax: 18 353 20 04
e-mail: zsr-hanczowa@pro.onet.pl
Dyrektor - Eleonora Miszkiel

30) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie
67-600 Szprotawa, Henryków 54
tel. 68 376 25 17
fax: 68 376 24 89
e-mail: zsrcku@vp.pl
Dyrektor - Zbigniew Hałabura

31) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
21-205 Jabłoń, ul. Zamoyskiego 4
tel. 83 356 00 17
fax: 83 356 00 27
e-mail: zsckrjablon@poczta.fm 
Dyrektor - Izabela Sokołowska

32) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
16-130 Janów, ul. Białostocka 22
tel. 85 721 62 16
fax: 85 721 60 83
e-mail: zsrjanow2@wp.pl 
Dyrektor - Bogusław Zarzecki

33) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
66-460 Witnica, Kamień Mały 89
tel. 95 751 58 26
fax: 95 751 58 26
e-mail: zsrkm@go.home.pl 
Dyrektor - Ryszard Nowicki

34) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
11-400 Kętrzyn, Karolewo 12
tel. 89 752 47 53
fax: 89 752 40  42
e-mail: zsckr@karolewo.com
Dyrektor - Jan Mickiewicz

35) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie
22-200 Włodawa, Kolorówka – Osada
tel. 82 571 72 20
fax: 82 571 75 56
e-mail: www.zsr-korolowka.pl
Dyrektor - Leszek Młynarczyk

36) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9
tel. 54 284 22 19
fax: 54 284 13 75
e-mail: zskowal@zskowal.edu.pl
Dyrektor - Wojciech Rudziński

37) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 7
tel. 83 345 00 24
fax: 83 345 00 24
e-mail: lesna@zsckr.edu.pl
Dyrektor - Anna Sęk

38) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
18-421 Piątnica, Marianowo 7
tel. 86 216 66 11
fax: 86 216 27 00
e-mail: zsrmari@izd.psl.org.pl
Dyrektor - Sławomir Łomotowski

39) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie
99-314 Krzyżanów, Mieczysławów
tel. 24 254 20 85
fax: 24 356 27 48
e-mail: zsckrmieczyslawow@wp.pl
Dyrektor - Danuta Krawczyk

40) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach
74-505 Mieszkowice, ul.Techników 1
tel. 91 414 54 41
fax: 91 414 54 41
e-mail: zspmieszkowice@op.pl
Dyrektor - Bogumiła Żurawiecka

41) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie
58-160 Świebodzice, Mokrzeszów
tel. 74 850 87 36
fax: 74 850 87 00
e-mail: ckuzsr@poczta.onet.pl 
Dyrektor - Joanna Miłobóg

42) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle
42-620 Nakło Śląskie, ul. Morcinka 9
tel. 32 381 32 22
fax: 32 381 32 21
e-mail: sekretariat@ckrnaklo.pl
Dyrektor - Łucja Chrzęstek-Bar

43) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
38-533 Zarszyn, Nowosielce 206
tel. 13 465 39 80
fax: 13 465 39 81
e-mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl
Dyrektor - Józef Gocko

44) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71
tel. 18 266 27 71
fax: 18 266 36 47
e-mail: zsckr@nowytarg.pl
Dyrektor - Marian Nowak

45) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
22-105 Okszów, ul. Szkolna 2
tel. 82 569 07 22
fax: 82 569 07 32
e-mail: zsrcku@okszow.edu.pl
Dyrektor - Bogusław Marczuk

46) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
23-313 Potok Wielki, Potoczek 43
tel. 15 874 02 68
fax: 15 874 02 68
e-mail: zsr_pot@poczta.onet.pl
Dyrektor - Dariusz Wolan

47) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu
62-600 Koło, Powiercie 31
tel. 63 261 51 97
fax: 63 261 52 16
e-mail: zsp_powiercie@o2.pl
Dyrektor - Marian Aleksiński

48) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu
23-420 Tarnogród, Różaniec Pierwszy I 94
tel. 84 689 93 82
fax: 84 689 93 46
e-mail: zsarozaniec@op.pl
Dyrektor - Eugeniusz Klucha

49) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce
17-123 Rudka, ul. Ossolińskich 1
tel. 85 739 40 15
fax: 85 739 44 99
e-mail: zsr.rudka@o2.pl
Dyrektor - Halina Leszczyńska

50) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu
39-322 Rzemień, Rzemień 243
tel. 17 581 13 22
fax: 17 774 81 30
e-mail: zs_rcku@poczta.onet.pl
Dyrektor - Kazimierz Śpiewak

51) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie
27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1
tel. 15 832 34 71
fax: 15 832 34 70
e-mail: mokoszyn1@interia.pl
Dyrektor - Marek Niedbała

52) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Konarskiego 23
tel. 87 516 36 40
fax: 87 516 22 86
e-mail: sekretariat@zsckr.sejny.pl
Dyrektor - Henryk Wydra

53) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym
28-236 Rytwiany, Sichów Duży 89
tel. 15 864 73 22
fax: 15 864 73 22
e-mail: sichow@poczta.onet.pl
Dyrektor - Piotr Mazur

54) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
22-304 Siennica Różana, Siennica Różana 266a
tel. 82 575 92 87
fax: 82 575 94 24
e-mail: zsckrsiennica@ckrsiennica.pl
Dyrektor - Jacek Jagiełło

55) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, Oleksiaka Wichury 3
tel. 25 787 21 37
fax: 25 787 30 42
e-mail: zs2@sokolowpodl.pl
Dyrektor - Eleonora Miszkiel

56) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu
87-880 Brześć Kujawski, Stary Brześć
tel. 54 252 12 25
fax: 54 252 12 25
e-mail: starybrzesc@interia.pl
Dyrektor - Anna Kwapińska

57) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Klonowa 4
tel. 29 745 32 66
fax: 29 745 32 66
e-mail: zslubiejewo@op.pl
Dyrektor - Tadeusz Budzisz

58) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
09-200 Sierpc, Studzieniec 30
tel. 24 275 08 10
fax: 24 275 08 82
e-mail: zszstudzieniec@home.pl 
Dyrektor - Elżbieta Butajło

59) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Ogrodowa 49
tel. 87 567 90 81
fax: 87 567 90 81
e-mail: zsckrsuw@suwalki.eta.pl 
Dyrektor - Jolanta Nikścin

60) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie
83-115 Swarożyn, ul. Szkolna 2
tel/faks: 58 536 93 93
e-mail: zsaio@zsaio.pl 

61) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie
89-422 Sypniewo, ul. Kwiatowa 3
tel. fax.: 52 389 20 69
e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl

62) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie
95-054 Ksawerów, ul. Szkolna 12
tel. 42 215 80 33
fax: 42 215 83 14
e-mail: sekretariat@zsckr.pl
Dyrektor - Arkadiusz Bielecki

63) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
99-440 Zduny, Zduńska Dąbrowa 64
tel. 46 838 74 95
fax: 46 838 74 67
e-mail: zsrzd@poczta.onet.pl 
Dyrektor - Stanisław Kosmowski

64) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 25
tel.: 32 644 90 80
fax: 32 647 90 80
e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm 

65) Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 
tel. 33 814 14 49,
fax: 33 814 14 49
e-mail: ogrodnik@mza.bielsko.pl 

66) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej
59-305 Rudna, ul. Kolejowa 5
tel. 76 879 73 10
fax: 76 879 73 10
e-mail: zszrudna@wp.pl 

67) Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
63-300  Pleszew, Marszew 22
tel/fax 62 742 13 61
e-mail: szkola@marszew.pl

68) Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie
98-360 Lututów, ul. Klonowska 3
tel.: 43 871 40 47
fax: 43 871 40 86
e-mail: zsrlut@wp.pl 

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 10.09.2014 12:05:39 Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2018 14:41:49 Statystyka strony: - odsłon