Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

OGŁOSZENIA

21 grudnia 2016

Raport

Innowacje społeczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich w wybranych krajach europejskich

28 stycznia 2016

EKSPERTYZA

Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych

28 stycznia 2016

EKSPERTYZY

Uzasadnienie funkcjonowania odrębnych systemów emerytalnych dla rolników w Polsce i innych krajach UE

28 stycznia 2016

EKSPERTYZA

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich, w tym szczególnie zwierząt futerkowych, jeleniowatych, strusi, utrzymywanych w warunkach fermowych, dla potrzeb realizacji priorytetów programu PROW 2014-2020

16 lutego 2015

EKSPERTYZA

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej

22 grudnia 2014

EKSPERTYZY

dotyczące zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

11 grudnia 2014

EKSPERTYZA

Praca sezonowa w rolnictwie, w tym ogrodnictwie i sadownictwie oraz zatrudnianie pracowników przy pracach sezonowych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców  

03 grudnia 2014

EKSPERTYZY

w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących