Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

OGŁOSZENIA

02 października 2012

ANALIZA

na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020

06 października 2011

EKSPERTYZA

Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla

31 sierpnia 2011

RAPORT

Polska wieś i rolnictwo - Wiosna 2011 r.