Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

OGŁOSZENIA

16 września 2010

EKSPERTYZA

Miejsce ubezpieczenia społecznego rolników w nowym systemie emerytalnym

27 stycznia 2010

EKSPERTYZA

Oszacowanie i opis zasięgów wskaźników produkcyjnych, które zostaną wykorzystane podczas procesu wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce-w ramach drugiego etapu delimitacji tzw. fine tunning

07 stycznia 2010

EKSPERTYZA

Instrumenty oddziaływania Państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce; rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących tego obszaru dla systemu ubezpieczeń rolników

07 stycznia 2010

EKSPERTYZA

Wpływ zmian w systemie ubezpieczeniowo-podatkowym na sytuację rolników indywidualnych oraz budżet państwa

09 listopada 2009

JAK WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 w tym w szczególności działania Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013 są ukierunkowane na proces adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego skutkom

01 października 2009

EKSPERTYZA

Analiza możliwości wykorzystania wskaźników powiązanych z produkcją zaproponowanych przez Komisję Europejską (KE) oraz zaproponowanie wskaźników specyficznych dla produkcji rolnej w Polsce w ramach delimitacji obszarów ONW w 2010 r.

20 sierpnia 2009

UBEZPIECZENIA

wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. koncepcja zmian systemowych ubezpieczeń rolniczych