Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowania, ekspertyzy, publikacje

OGŁOSZENIA

30 kwietnia 2009

PREZENTACJE

z międzynarodowej konferencji „Rolnictwo i obszary wiejskie – 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej” ; Warszawa 28-29 kwietnia 2009 r.

06 stycznia 2009

EKSPERTYZA

Działalność rolnicza prowadzona w formie działów specjalnych produkcji rolnej w aspekcie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.Analiza prawno-ekonomiczna zasad opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej (wg stanu prawnego na dzień 30 listopada 2008 r.)